Švietimo mainų paramos fondas įvertino programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo 2023 m. vasario 23 d. kvietimui pateiktų sporto srities paraiškų atitikimą konkursui taikomiems tinkamumo kriterijams. Visos 9 gautos paraiškos pripažintos kaip atitinkančios programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo 2023 m. kvietimui taikomus programos „Erasmus+“ vadove paskelbtus tinkamumo kriterijus, bei pripažintos tinkamomis pagal kriterijų „Kelis kartus teikiamos paraiškos (angl. „Multiple Submissions check“)“.

Paraiškų teikėjai, kurių paraiškos atitinka konkursui taikomus formalius tinkamumo reikalavimus, apie jų organizacijos pateiktų paraiškų tinkamumą atskirai raštu informuojami nebus. Visoms tinkamumo reikalavimus atitikusioms paraiškoms bus atliekamas tolesnis vertinimas, kaip numatyta programos „Erasmus+“ vadove. Sprendimas dėl finansavimo bus priimtas iki 2023 m. gegužės 17 d. Visoms organizacijoms bus išsiųsti raštai su paraiškos vertinimo išvadomis.

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ paraiškų atrankos procesą rasite paspaudę šią nuorodą šio puslapio apačioje.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: SPORTASKA1@smpf.lt