Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2019-05-21 d. įsakymu Nr. VE-88 patvirtino 2019 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašus:

  1. 2019 m. „Erasmus+“ bendrojo ugdymo finansuojamų mobilumo projektų (KA101) sąrašai;
  2. 2019 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo finansuojamų mobilumo projektų (KA102) sąrašai;
  3. 2019 m. „Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartiją turinčių institucijų finansuojamų mobilumo projektų (KA116) sąrašai;
  4. 2019 m. „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo finansuojamų mobilumo projektų (KA104) sąrašai.


Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai oficialiu raštu. Visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos išsamios paraiškų vertinimo išvados ne vėliau nei iki 2019-06-28.

Įvadiniai seminarai

Švietimo mainų paramos fondas Vilniuje organizuoja įvadinius seminarus 2019 m. programos „Erasmus+“ profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo projektų dotacijų gavėjams. Seminarų metu bus aptarti svarbiausi mobilumo projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. 

Finansuotų profesinio mokymo mobilumo projektų (KA102 ir KA116) atstovams seminaras bus organizuojamas birželio 4 d., o bendrojo ugdymo (KA101) ir suaugusiųjų švietimo (KA104) mobilumo projektų atstovams – birželio 11 d. Registracija į seminarą bus paskelbta iki gegužės 24 d.

Profesinio mokymo mobilumo projektų (KA102 ir KA116) atstovams gegužės 24 d. organizuojamas tarpusavio mokymosi seminaras „Kaip naudoti „ECVET“ sistemos elementus kompetencijų vertinimui ir pripažinimui“. Registruotis į renginį galite paspaudę šią nuorodą

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite https://www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų prašome kreiptis: