Švietimo mainų paramos fondo direktorius, remdamasis programos „Erasmus+“ atrankos komisijų siūlymais, 2020-05-11 d. įsakymu Nr. VE-77 patvirtino 2020 m. finansuojamų, rezervinių bei nefinansuojamų programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (mobilumas mokymosi tikslais) projektų sąrašus.

Visos konkurse dalyvavusios institucijos, taip pat ir nefinansuotų paraiškų teikėjai apie galutinį sprendimą bus informuoti individualiai oficialiu raštu, kartu visiems paraiškų teikėjams bus išsiųstos išsamios paraiškų vertinimo išvados. Raštai ir vertinimo išvados bus siunčiami tokia tvarka:

  1. dotaciją gavusioms organizacijoms ne vėliau nei iki 2020-05-29,
  2. rezervinio sąrašo projektų pareiškėjams,
  3. dotacijos negavusiems paraiškų teikėjams ne vėliau nei iki 2020-06-30.

Informuojame, kad Fondui įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą, visi raštai dėl paraiškų vertinimo rezultatų bei visos dotacijų sutartys bus pasirašomos elektroniniais parašais. Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir įprastas parašas. Daugiau informacijos apie elektroninį parašą rasite https://www.eparasas.lt. Išsamesnė informacija apie sutarčių pasirašymą dotacijų gavėjams bus atsiųsta elektroniniu paštu arba per „E. pristatymas“ sistemą.

2020 m. mobilumo projektų dotacijų gavėjams birželio mėnesį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti internetinius seminarus, kurių metu pristatys svarbiausius mobilumo projektų administravimo klausimus. Fizinius seminarus apie mobilumo projektų įgyvendinimą dotacijų gavėjams, jei bus galima, planuojama organizuoti rugsėjo mėnesį.

Fondo individualūs sprendimai, priimti vertinant „Erasmus+“ ir kitų Fondo administruojamų programų bei įgyvendinamų projektų veikloms pateiktas paraiškas, gali būti apeliuojami ir nagrinėjami pagal skelbiamą Apeliacijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis: