Skelbiame 2020 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo preliminarų mokyklų mainų partnerysčių projektų (KA229) sąrašą.

Atkreipiame dėmesį, kad sąrašas gali keistis iki 2020 m. rugsėjo 30 d., tik po to bus užbaigtas projektų derinimas tarp šalių ir priimtas formalus sprendimas dėl finansavimo.  

Apie tai mokyklos bus informuotos oficialiais raštais. Sutartis planuojama pradėti pasirašyti spalio mėnesį.

Atkreipiame dėmesį, kad iki sutarties pasirašymo nereikia siųsti dokumentų ar el. laiškų su atnaujintais koordinatorių kontaktais. Dotacijos sutarties pasirašymo etape sutartyje nurodysite atnaujintus kontaktus.

Jeigu mokykla dalyvavo kaip partneris ir negavo finansavimo

Nefinansuojamų programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektų sąrašas, kuriame Lietuvos organizacijos yra partnerės, skelbiamas nebus. Dėl šių atrankos rezultatų prašome kreiptis į projektą koordinuojančią organizaciją arba į projektą koordinuojančios organizacijos šalies nacionalinę agentūrą.

Iki sutarties sudarymo tarp Švietimo mainų paramos fondo ir dotacijos gavėjo bei atsižvelgus į esamą dabartinę situaciją dėl COVID-19, mokyklos turi teisę:

  • neįgyvendinti projekto paraiškoje planuotų veiklų;
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas, kurioms nereikalingos lėšos (pvz., naudojantis IKT priemonėmis, su projekto partneriais aptarti projekto paraiškoje rugsėjo mėn. planuotų įgyvendinti tarpvalstybinių mobilumo veiklų perkėlimo į kitus mėnesius. galimybę, taip pat kitus aktualius projekto įgyvendinimo aspektus);
  • projekto veiklų įgyvendinimui naudoti www.etwinning.lt platformą;
  • įgyvendinti projekto paraiškoje planuotas veiklas savo lėšomis projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kurios bus kompensuojamos pasirašius sutartį tarp mokyklos ir Fondo, prisiimant atsakomybę dėl galimų rizikų.

Organizacijų ID kodai

Iki sutarčių pasirašymo mokyklos privalo įkelti visus reikalingus dokumentus į programos „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ dokumentų valdymo ir organizacijų registravimo sistemą.

Organizacijų registravimo gaires rasite paspaudę šią nuorodą.

SVARBU! Nesant pilnai informacijai minėtoje sistemoje, sutartis tarp Švietimo mainų paramos fondo ir mokyklos negali būti pasirašoma.

Organizuojamas įvadinis seminaras

Informuojame, kad spalio mėnesį Švietimo mainų paramos fondas planuoja organizuoti įvadinį internetinį seminarą 2020 m. programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo Mokyklų mainų partnerysčių projektų gavėjams. Seminaro metu bus aptarti svarbiausi projektų administravimo bei finansų valdymo klausimai. Apie tikslų renginio laiką ir vietą dotacijų gavėjai bus informuoti individualiai.

Kilus klausimų prašome kreiptis: ComeniusKA2@smpf.lt