Neringos gimnazijoje vykdomi keli „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projektai, tai “A.P.P.S. A.S.A.P.” ir “UMBRELLA”. Mokiniai šmaikštauja, kad sujungus šiuos du, išeitų dar vienas unikalus projektas pavadinimu „Visi kuo greičiau po skėčiu“. 

Šiuo laikotarpiu „Erasmus+“ dvasia ypatinga.  Nepaprastai gilūs, ilgi pokalbiai su partneriais – ne diskusijos, o nuoširdūs ir palaikantys vieni kitus pašnekesiai. Pasitelktos ne tik tradicinės komunikacijos priemonės, bet ir šiuolaikinės mobiliosios programėlės „WhatsApp“, „Facebook Messenger“, „Instagram“ bei videokonferencijų platformos „Zoom“ ir „Google Classroom“.  Tai yra puikios IT priemonės ne tik ugdymo proceso, bet ir projektinių veiklų vykdymui, sklaidai ar komunikacijai 24/7.

Vadovaujantis projekto veiklų įgyvendinimo planu, kai kurios iš jų buvo integruotos į ugdymo procesą nuotolinio mokymosi metu, prie kurių įgyvendinimo sėkmingai prisijungė ne tik projekto tikslinė grupė, bet ir kiti moksleiviai. Daugelis moksleivių palaiko ryšį su kitais projektų partnerių dalyviais ir viliasi greitai susitikti ir apsikabinti. Nuotolinių susitikimų metu su gimnazijos vadovu ir projektine grupe aptariamos projekto aktualijos, palaikomas ryšys su tikslinės grupės tėvais/ globėjais.

„Iš projektų koordinavimo pusės, šiai dienai skaičiuojame jau trečią neįvykusį mobilumą, iš kurių į vieną, tėvų prašymu ir bendru projektinės grupės sprendimu, nevykome vasario mėnesio pradžioje. Tačiau džiaugiamės, galėdami prisidėti prie veiklų nuotoliniu būdu, dalyvauti tiesioginėse transliacijose, atlikdami mobilumo veiklas savo mokykloje. Vieningai sakome, kad tai nauja ir keista patirtis, nes kol kas nieko nėra geriau nei gyvas bendravimas,“ – pasakoja projekto vadovė Neringa Sadauskienė.

Sudėtinga su mobilumų planavimu, neapibrėžtumu: vieno projekto paskutinio mobilumo dalyviai – jau būsimi abiturientai, kuriems prioritetas – ruoštis egzaminams. Kito projekto mobilumai nukelti, bet tvyro tėvų baimė išleisti savo atžalas, nes jie yra jauniausi projekto dalyviai.

„Erasmus+“ algoritmą papildė tokie komponentai kaip viltis, tikėjimas, tvirtybė, vienybė, kurie suteikia sparnus kilnių ir gražių projektų įgyvendinimui ir europietiškai bendrystei. Su meile, viltimi ir dėkingumu galintys būti „Erasmus+“ dalimi. Buvome, esame ir išliksime „Erasmus+“ švyturiais atokiausiame Lietuvos kampelyje.