Šį neįprastą 2020 m. pavasarį, kai pasaulį gaubė karantinas ir didžioji dauguma pasaulio žmonių, tiesiog turėjo likti namuose, kad saugotų save ir kitus, internetas suteikė neaprėpiamas galimybes išbandyti įvairias elektronines priemones darbui, mokymuisi, bendravimui ar tiesiog smalsumui patenkinti. Švietimo sistemoje tai buvo kol kas neapskaičiuojamas, bet tikrai stiprus postūmis, kuris prasidėjo netikėtai, be pasiruošimo tęsti mokymosi procesą įprastiniu, t. y. akivaizdiniu būdu, ir staiga buvo pereita prie mokymo/si proceso įgyvendinimo virtualiai.

2018 m. prasidėjusio tarptautinio „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto profesinio mokymo srityje „Academia+“: „Konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti“ planuose buvo fiziniai mokymai kiekvienoje projekto partnerių šalyje. Mokymai skirti karjeros specialistams, švietimo atstovams, dirbantiems ir tyrinėjantiems migrantų, pabėgėlių, vyresnio amžiaus žmonių integracijos į darbo rinką klausimus ir analizuojantiems ateities darbo rinkos iššūkius.

Tačiau prasidėjus karantinui partneriams buvo akivaizdu, kad užsiregistravę į pirmuosius iš trijų projekte numatomų mokymų žmonės atvykti negalės. Išdiskutavus su partneriais, įvertinus galimybes ir susitarus su Vokietijos nacionaline agentūra buvo nutarta ir pradėta ruoštis daryti vienus virtualius mokymus visoms šalims, jungiant pajėgas, pasiskirstant temomis, ieškant tinkamiausių pranešėjų, kurie padengtų visas mokymų temas. Kassavaitinius partnerių susitikimus online pradėjome kovo pabaigoje ir nuolat bendraudami pasirengėme mokymams. Gegužės pabaigoje prasidėjo keturių dienų karjeros konsultantų, švietimo atstovų ir specialistų, kurie dirba su migrantais, pabėgėliais mokymai (https://academiaplus.eu/online-training/).

Šie virtualūs mokymai „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimo ir įtraukimo į darbo rinką klausimais“ subūrė daugiau nei 10 pranešėjų, savo srities specialistų, ir daugiau nei 40 dalyvių, dirbančių įvairius darbus, atliekančių savanorystę ir susiduriančių su migrantų ir pabėgėlių įdarbinimu, integracijos šalyje iššūkiais. Projekto partnerių organizacinei komandai buvo iššūkis pasirūpinti, kad keturias dienas po daugiau nei 6 valandas trunkantys mokymai su skirtingais pranešėjais būtų naudingi, nemonotoniški, nes sudominti publiką virtualioje erdvėje ir prikaustyti jos dėmesį nėra paprasta. Pranešėjai, turintys skirtingų patirčių virtualioje edukacinėje erdvėje, buvo skatinami naudoti interaktyvias priemones pranešimo skaitymui, auditorijos įtraukimui, darbui grupėse, kviečiami dalinantis informacija įvairiose platformose.

VšĮ „eMundus“ institucijos, kaip šio projekto partnerio, atsakingo už vėlesniame etape planuojamos e. mokymų platformos sukūrimą, IT bazę ir techninį palaikymą, dalyvavimas fiziniuose mokymuose nebuvo numatytas. Šiuo projekto vystymo laikotarpiu, „eMundus“ darbai apėmė tinklapio ir mokymosi aplinkos sukūrimą, viešinimą, tačiau mokymus perkėlus į virtualią erdvę, teko tinklapyje nuolat atnaujinti informaciją, organizuoti dalyvių registraciją internete, pasiūlyti įvairius įrankius, kurie būtų priimtini įvairaus kompiuterinio raštingumo vartotojams. Kai registracija įsibėgėjo ir paaiškėjo, kad norinčiųjų buvo gerokai daugiau nei buvo vietų, tinklapyje buvo padaryta galimybė registruotis atskirai, kad po mokymų el. paštu būtų išsiųsta nuoroda į „Moodle“ platformą, kurioje paskelbta visa mokymų medžiaga su pranešimais, prezentacijų vaizdo įrašai. 

Galiausiai virtualių mokymų metu „eMundus“ komanda koordinavo internetinius išteklius, darė mokymų įrašus, juos montavo pasibaigus mokymams. „Kartu su partneriais augome IT srityje naudodami įrankius ir platformas: „Zoom“, „Zoom breakout rooms“, „Teams“, „Google Drive“, „Jamboard“, „Padlet“, „Mentimeter“, „Moodle“, „OBS“ ir kt. priemones, kad būtų visapusiškai perteikta suplanuota medžiaga ir sklandžiai vyktų veiklos dalyviams darbo grupėse,“ – pasakoja projektų vadovė Vida Drąsutė.

„Dalyvių atsiliepimai jau po pirmosios dienos buvo tikrai puikūs, pranešimų turinys – aktualus, jie dirbo net 6 kartus skirtingose darbo grupėse, džiaugėsi galėję pabendrauti mažose grupėse, antrąją dieną sklandžiai pakeitėme susitikimo platformą iš „Zoom“ į „Teams“ (nes Vokietijos dalyje, kurioje įsikūrusi projektą koordinuojanti institucija, „Zoom“ uždrausta naudoti), o ir trečioji diena praėjo sklandžiai.

Prieš mokymus susiskirstėme darbus, su dauguma pranešėjų išbandėme interaktyvias priemones, numatėme planus B, jei kas strigtų. Tik būdami komanda susidorojome, kai kilo netikėti nesklandumai: kai keli dalyviai negalėjo prisijungti prie sudarytų darbo grupių, kai dalinimosi dokumentas viršijo prisijungimo limitus (nors deklaruojamos programos galimybės yra gerokai didesnės), kai dalyviai negavo jiems siunčiamo el. laiško su darbo grupei skirta medžiaga ir pan. Komandiniams greitiems sprendimams ir komunikacijai naudojome „WhatsApp“ grupę, kur galėjome greit siūlyti sprendimus, apsitarti, kas pagal programą vyksta toliau, kas stringa ir kaip sprendžiame.  Matyt, kassavaitiniai susitikimai, programos detalus aptarimas, padėjo ne tik žinoti, kas kada turi vykti, bet pažinti vienas kitą, suprasti, kada reikia pagalbos. Komandinis darbas visuomet nugali iššūkius!“ – pasakoja projektų koordinatorė Neringa Kelpšaitė.

2020 m. birželio 9 d. buvo  paskutinė mokymų diena, o projekto partneriai iš Vokietijos, Liuksemburgo, Jungtinės Karalystės, Portugalijos bei Lietuvos ir mokymų dalyviai dalinasi tik gerais atsiliepimais, dėkoja galėję susitikti, dirbti ir gilinti savo žinias kartu tarptautiniu būdu po tokio ilgo socialinio kontakto nebuvimo. Jei ne pandemija ir ne ekstremali situacija, nebūtume šios galimybė ir patirties turėję: pagerinti IT įgūdžiai, išmoktos naujos programos, sustiprintas komandinis darbas.