Tarptautinį „Erasmus+“ projektą „Traces of Otherness: Developing Citizenship“ Šiaulių Simono Daukanto gimnazija pradėjo vykdyti 2019 m. rudenį kartu su  „Insula College Dordrecht“ (Nyderlandai), „Yahya Kemal College Skopje“ (Šiaurės Makedonija), projektą koordinuoja „Gymnasium Rutesheim“ (Vokietija). Vienas iš projekto tikslų – organizuoti keturias tarptautines konferencijas kiekvienoje iš projekto dalyvių šalių.

Projekto dalyviai, susiskirstę į aštuonias grupes, kuriose dalyvauja po vieną mokinį iš kiekvienos šalies, bendrauja internetinėje platformoje „eTwinning“ ir atlieka projekto veiklas, ruošiasi konferencijoms. Pirmajai jaunimo konferencijai projekto dalyviai rinko informaciją apie labdaros organizacijas, paauglių įsidarbinimo bei įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą galimybes. Ši konferencija vyko Rutesheim gimnazijoje (Vokietijoje) 2020 m. sausio mėn.  27–31 dienomis. Konferencijos tikslas buvo diskutuojant grupėse atrasti skirtumų bei panašumų kiekvienos šalies ekonomikoje, socialinės rūpybos organizacijų veikloje bei aptarti jaunimo galimybes įsitraukti į politinę veiklą.

 Pirmosios konferencijos sėkmė įkvėpė nedelsiant ruoštis antrajai „Erasmus+“ jaunimo konferencijai „Migracija Europos Sąjungoje: išsigelbėjimas ar iššūkis?“, kuri turėjo vykti gegužės mėnesį Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje. Projekto dalyviai rinko informaciją apie savo šalies emigraciją ir imigraciją skirtingais laikotarpiais. Deja, teko pripažinti, kad esant tokiai sudėtingai situacijai Europoje dėl koronaviruso grėsmės ir užsidarius sienoms konferencija buvo nukelta į rudenį.

Projekto dalyviai neprarado noro burtis ir diskutuoti įvairiais klausimais, todėl siekiant pakeisti atšauktus „Erasmus+“ projekto susitikimus kilo mintis organizuoti tarptautines vaizdo diskusijas su žymiais Europos žmonėmis kaip alternatyvą mokinių ir mokytojų mainams. Pirmas toks virtualus susitikimas vyko  balandžio 16 d. Pokalbio buvo pakviestas buvęs Europolo vadovas iš Vokietijos Maxas-Peteris Ratzelis. Pašnekovas skatino jaunimą išbandyti kiek galima daugiau įvairių veiklų mokykloje ir universitete, norint rasti tinkamą darbą. Jis apibūdino savo ES politiko darbą, taip pat kalbėjo, kokia Europa gali būti be sienų, teismų sistemą ir demokratines vertybes bei Šiaurės Makedonijos galimybes įstoti į Europos Sąjungą. Apkeliavęs daugiau nei 110 šalių Maxas-Peteris Ratzelis pripažino, kad egzistuoja skirtumai ir panašumai tarp tautų, bet jis tiki bendra Europos kultūra, nes Europa turi tas pačias šaknis ir tas pačias patirtis. Pripažinęs kalbų ir tradicijų skirtumus, Maxas-Peteris Ratzelis mano, kad būtent kultūrų mišinys daro Europą išskirtinę.

Po šio sėkmingo starto kita tarptautinė vaizdo konferencija įvyko birželio 8 d.  Ją organizavo projekto partneriai iš  Šiaurės Makedonijos. Susitikime dalyvavo  prof. dr. Veton Latifi, jis 2018 metais buvo paskirtas moksliniu darbuotoju Oksfordo universitete (Didžioji Britanija), Tarptautinių studijų centre, Politikos ir tarptautinių ryšių skyriuje. Pokalbyje diskutuota apie Šiaurės Makedonijos galimybę įstoti į Europos Sąjungą ir kitais projekto dalyviams rūpimais klausimais. Dar kitame virtualiame susitikime planuojama susitikti su Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato nariu Michael Teutsch iš Nyderlandų.

Kiekviena vaizdo konferencija mokiniams įdomi tuo, kad konferencijos svečias atsako į jaunimui rūpimus klausimus, kuriuos dalyviai ruošia rinkdami informaciją apie pašnekovą ir jo veiklą. Tokie virtualūs susitikimai skatina gilintis į kitų tautų kultūrą bei kasdienio gyvenimo aktualijas, naudoti anglų kalbą, kaip komunikavimo priemonę, ir plėsti akiratį.

Nepamirštos ir migracijos temos. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos projekto dalyviai tęsia pradėtą darbą, apibendrina informaciją apie migraciją iš Vokietijos, Nyderlandų, Šiaurės Makedonijos ir Lietuvos. Detaliau su projekto veiklomis ir jų rezultatais galite susipažinti projekto „Traces of otherness: Developing Citizenship“ interneto svetainėje https://eu-too.weebly.com/.