Programai „Erasmus+“ įpusėjus, buvo atliktas programos įgyvendinimo Lietuvoje vertinimas. Šis vertinimas apima du „Erasmus+“ įgyvendinimo etapus Lietuvoje: tarpinį 2021–2027 m. etapo vertinimą ir galutinį 2014–2020 m. etapo vertinimą.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti programos „Erasmus+“ indėlį į Lietuvos švietimo sistemos kokybės gerinimą bei pateikti išvadas ir pasiūlymus programos gerinimui ir naujo programos etapo (2028–2034 m.) tobulinimui.

Vertinimo metu buvo atliekama pirminių ir antrinių šaltinių bei statistinių duomenų analizė, gerosios praktikos pavyzdžių analizė bei 30 interviu su skirtingų grupių respondentais (nacionalinių institucijų ir agentūrų atstovais, skirtingų švietimo ir mokymo sektorių atstovais ir kitais projektų vykdytojais).

Kviečiame susipažinti su vertinimo rezultatais!