Šiais metais Azijos ir Europos fondo klasių tinklas (#ASEFClassNet) kviečia mokyklas jungtis į dvišales partnerystes ir bendradarbiauti tvaraus vystymosi, globalios pilietybės ir skaitmeninių kompetencijų srityse, skiriant dėmesio mokytojų ir mokinių gerovės bei lyčių lygybės temoms.

Mokytojų ir mokinių gerovė

Išplitusi pandemija sukėlė didelių pokyčių švietimo srityje daugelyje šalių, o mokytojai susidūrė su iššūkiais, kaip užtikrinti kokybišką mokymą, mokymo plano vystymą, prieigą prie technologijų ir socialinį mokinių įsitraukimą. Visi šie iššūkiai turi ilgalaikį efektą mokymo procesui ir mokymosi aplinkai.

Atsižvelgiant į tai, vidurinės ir profesinio mokymo mokyklos kviečiamos drauge kurti vadovą, kuriame būtų surinktos pedagoginės istorijos iš Azijos ir Europos. Istorijos turėtų iliustruoti, kaip mokytojai iš skirtingų švietimo ir kultūrinių aplinkų nagrinėja temas virtualiame kontekste ir pateikia įžvalgų technikoms ir įrankiams, naudojamiems užtikrinti holistinei mokymosi aplinkai.

Lyčių lygybė

Lyčių lygybės užtikrinimas yra būtinas taikioms, klestinčioms ir tvarioms visuomenėms kurti. Nepaisant to, net XXI a. susiduriama su diskriminaciniais įstatymais ir socialinėmis normomis, kurios kelia lyčių nelygybę ir  kenkia tvariam vystymuisi. Svarbu, kad mokyklose nuo ankstyvo amžiaus mokiniai būtų įgalinami atpažinti ir kovoti su lyčių stereotipais. Dėl šios priežasties, vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojai kviečiami dalyvauti virtualiuose klasių mainuose, kuriuose aptartų lyčių lygybės temą iš skirtingų kultūrų perspektyvų. Šios veiklos rezultatai bus apibendrinami Azijos-Europos tinklaraštyje ir viešinami Azijos ir Europos fondo socialinės medijos kanaluose.

Prisijunkite, jeigu ieškote:

  • Bendraamžių mokymosi ir paramos tinklo, kuris padėtų praturtinti pedagoginius įgūdžius ir išmokti iš kolegų apie mokymo praktikas dabartinėje sudėtingoje situacijoje;
  • Platformos, kuriančios suvokimą ir žinias palankiai mokymo ir mokymosi aplinkai;
  • Galimybių plėtoti skaitmenines kompetencijas ir gauti rekomendacijų, kaip pagerinti egzistuojančių technologijų ir resursų panaudojimą;
  • Minkštųjų įgūdžių, abipusio supratingumo ir globalaus pilietiškumo mąstysenos vystymo;
  • Būdų, kaip įtraukti mokinius į kūrybinių sprendimų vystymą, kaip išmokti ir pademonstruoti XXI a. įgūdžius.

Kaip dalyvauti?

Dalyvauti veiklose gali mokytojai iš bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklų iš Azijos ir Europos fondo šalių narių. Registruojamasi į vieną arba abi veiklas, iš vienos Azijos ir Europos fondo šalies mokyklos ne daugiau kaip 2 mokytojai.

Dalyvavimas nemokamas.

Registracija vyksta iki gegužės 24 d.: https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/school_collaboration_2021 (veiklos vyks anglų kalba).

Trukmė ir įsitraukimas

Veiklos vyks nuo birželio iki spalio (2021 m.)

Veiklai reikės skirti iki 5 val./mėn.

Tikslios datos veikloms bei susitikimams bus patvirtintos vėliau, pasitarus su veiklų dalyviais.

Daugiau informacijos čia.

___________

Azijos ir Europos fondo klasių tinklas (#ASEFClassNet) jungia aukštųjų mokyklų studentus, mokytojus ir mokyklų vadovus, tyrėjus, politikos formuotojus ir EdTech ekspertus iš 51 Azijos ir Europos fondo partnerių šalių. Tinklas teikia galimybes bendradarbiaujančiam mokymui ir mokymuisi bei koncentruojasi į švietimą tvariam vystymuisi, technologiniam švietimui viduriniame švietimo sektoriuje. Tinklo veiklos apima konferencijas, programų kūrimą mokytojams ir mokyklų vadovams, dviejų regionų mokyklų bendradarbiavimui, tyrimams ir studijoms politinei paramai, taip pat komunikacijai ir kampanijų sklaidai apie gerąsias praktikas bendrojo ugdymo sektoriui.