Kviečiame dalyvauti „Europos kalbų ženklas“ konkurse ir papuošti savo įstaigą svarbiu europiniu apdovanojimu. Tai apdovanojimas už aukštos kokybės projektus kalbų mokymo (-si) srityje.

„Europos kalbų ženklo“ apdovanojimas suteikiamas kartą per dvejus metus už novatoriškiausią kalbų mokymo projektą kiekvienoje iš programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Europos kalbų ženklo iniciatyva apima visus švietimo ir mokymo sektorius.

Savo mobilumo ar partnerysčių projekto galutinėje ataskaitoje atsakydami į klausimą „Ar norėtumėte dalyvauti Europos kalbų ženklo konkurse?“ pažymėkite Taip

Tikslai

  • Skatinti naujas kalbų mokymosi ir mokymo iniciatyvas įvairiose švietimo ir mokymo srityse, nepaisant amžiaus ir taikomų metodų.
  • Plėsti galimybes kuo plačiau susipažinti su naujomis vertingomis kalbos mokymo(si) technikomis.
  • Skleisti gerąją kalbinių projektų patirtį.

Europos kalbų ženklo projektų, dėl kurių teikiamos paraiškos 2023–2024 m., Europos temos:

  • neseniai atvykusių migrantų ir perkeltųjų vaikų bei jaunimo kalbų mokymosi poreikių tenkinimas,
  • mokytojų profesinis tobulėjimas siekiant spręsti įtraukties ir kultūrų dialogo klausimus, visų pirma dėl padidėjusios kalbų įvairovės klasėje,
  • mažumų ir regioninėms kalboms skirtų projektų, kuriais skatinama lygybė, socialinė sanglauda ir aktyvus pilietiškumas, rėmimas,
  • kalbų mokymasis, skatinantis suaugusių besimokančių asmenų asmeninį tobulėjimą.

Pagrindinis apdovanojimas – Europos kalbų ženklo sertifikatas, pasirašytas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės ir Europos Komisijos švietimo komisarės.

Kontaktai

Projektų koordinatorė Jurgita Melaikienė (jurgita.melaikiene@smpf.lt)

Projekto puslapis

Europos Komisijos puslapis, skirtas Europos kalbų ženklo iniciatyvos viešinimui