Artėja partnerysčių projektų pateikimo terminas – 2024-03-05 13 val. Lietuvos laiku.

Pastebime, kad stiprėja plagijavimo problema, todėl raginame Lietuvos švietimo institucijas ir organizacijas:

  • susilaikyti ir nepriimti pašalinių organizacijų ar asmenų kvietimų pateikti paraišką jūsų organizacijos vardu,
  • neįsitraukti į abejotinos kokybės projekto partnerystę.

Įdėmiai įvertinkite pildomas paraiškas ir pateikite jas tik tuo atveju, kai:

  • patys rengėte paraiškas ar aktyviai dalyvavote jas rengiant,
  • projektu siekiama sukurti inovatyvius ir tvarius rezultatus bei produktus, tobulinančius švietimo kokybę,
  • paraiška aktuali jūsų bei projekto partnerių organizacijoms,
  • didžiuojatės pateikiamos projekto paraiškos kokybe.

Jeigu jūsų rengiama paraiška neatitinka šių kriterijų, neskubėkite jos pateikti. Skirkite laiko tobulinimui ir pateikite kitų kvietimų metu. Taip padidės galimybė gauti finansavimą.

Primename, kad „Erasmus+“ partnerysčių projektų tikslas nėra besimokančiųjų ir personalo mobilumai. Mobilumo veiklos galimos tik kaip būtina priemonė inovatyviems projekto rezultatams sukurti.