Švietimo mainų paramos fondas kartu su kitų šalių „Erasmus+“ nacionalinėmis agentūromis kviečia projektų vykdytojus pritaikyti įgyvendinamų projektų veiklas ir tokiu būdu prisidėti prie pagalbos ar paramos perkeltiems arba nukentėjusiems nuo karo asmenims.

Gairės taikomos programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus mobilumo, strateginių partnerysčių ir bendradarbiavimo partnerysčių projektams, taip pat iš Ukrainos atvykusių asmenų dalyvavimui tarptautinėse bendradarbiavimo veiklose (TBV).

Atsižvelgiant į 2023 m. kovo 24 d. gautus papildomus Europos Komisijos išaiškinimus dėl programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimo karo Ukrainoje kontekste, 4-ioji gairių versija papildyta informacija apie dalyvių iš Ukrainos priskyrimo mažiau galimybių turintiems dalyviams, ex-post kontaktų su Ukrainos aukštojo mokslo įstaigomis užmezgimą, Ukrainos organizacijų įtraukimą į bendradarbiavimo partnerystės KA220 projektus, biudžeto perkėlimus iš 4 regiono į 2 regioną KA171 projektams pagal 2022 m. ir 2023 m. kvietimus teikti paraiškas.

Informacija atnaujinta 2023-04-06.