Švietimo mainų paramos fondas kartu su kitų šalių „Erasmus+“ nacionalinėmis agentūromis kviečia projektų vykdytojus pritaikyti įgyvendinamų projektų veiklas ir tokiu būdu prisidėti prie pagalbos ar paramos perkeltiems arba nukentėjusiems nuo karo asmenims.

Gairės taikomos programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus mobilumo, strateginių partnerysčių ir bendradarbiavimo partnerysčių projektams.

Atsižvelgiant į gautus papildomus Europos Komisijos išaiškinimus dėl programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimo karo Ukrainoje kontekste, 3-ioji gairių versija papildyta informacija dėl projektų veiklų įgyvendinimo su Rusija (žr. II. Programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus projektų KA103, KA131, KA107, KA171, KA203, KA226, KA220 veiklų įgyvendinimas su Rusija). Taip pat naujausioje gairių versijoje pateikiama informacija apie strateginių partnerysčių ir bendradarbiavimo partnerysčių projektų KA203, KA226, KA220 veiklų įgyvendinimo su Ukraina galimybės (žr. I. Programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus projektų KA131, KA107, KA220 veiklų įgyvendinimas su Ukraina).