2023 m. sausio 25 – 27 d. Dubline, Airijoje, organizuojamas „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Small Scale Partnerships for Schools“. Seminarą organizuoja nacionalinė Airijos „Erasmus+“ agentūra (Léargas). 

Ar turite idėją projektui, kuris galėtų būti naudingas jūsų mokyklai ir mokiniams? Norite teikti paraišką programos „Erasmus+“ finansavimui gauti, bet nežinote, nuo ko pradėti? Jei esate „Erasmus +“ bendrojo ugdymo srities naujokas, ieškote partnerių arba smalsu, kaip dirbti su kitomis Europos mokyklomis, šis kontaktų mezgimo seminaras kaip tik jums.

Šis kontaktinis seminaras yra idealus tokiems dalyviams:

 • Bendrojo ugdymo mokytojams, nuolat tiesiogiai dirbantiems su mokiniais;
 • Naujiems pareiškėjams, kurie nėra įgyvendinę programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo srities projektų;
 • Buvusiems ir esamiems bendrojo ugdymo srities dotacijų gavėjams (nedidelio masto partnerystės, KA1 ir KA2).

Mokymų dalyviai galės:

 • Suprasti nedidelio masto partnerysčių projektų paraiškų rengimo procesą;
 • Pasisemti patirties tiesiogiai iš visos Europos mokyklų, jau dalyvaujančių programoje „Erasmus+“;
 • Bendradarbiauti kuriant projektų idėjas, jomis dalintis ir plėtoti;
 • Megzti tarptautinius ryšius ir sutikti potencialius projektų partnerius.

Papildoma informacija:

Sausio 25 d. nuo 17 iki 21 val. – atvykimas;

Sausio 26 d. nuo 9 iki 17 val. dalyvavimas renginyje;

Sausio 27 d. nuo 9 iki 13 val. – išvykimas.

Dalyviams iš Lietuvos seminare yra rezervuotos 3 vietos.

Informacija apie renginį anglų kalba: https://salto-et.net/events/show/IE01_0436_TSS_2022

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo mokyklų atstovai (pradedant nuo pradinio ir baigiant viduriniu ugdymu);
 2. seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2022 m. lapkričio 11 d. 12 val.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Finansavimo informacija 
Kelionės ir draudimo išlaidosSkaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Dubline, Airijoje, ir atgal 2023 m. sausio 25 – 27 d.Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.
Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.
Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.
Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis. 

Kelionės į Airiją finansavimas:

 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. lapkričio 11 d. 12 val.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

 1. Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida 1) organizacijoje; 2) už organizacijos ribų (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų. 

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Iš vienos mokyklos seminare gali dalyvauti vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

 1. Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt arba tel. +370 667 59895.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2022 m. lapkričio mėn. pabaigos. 

 1. Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. 

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą