2021 m. lapkričio 3–5 d. dienomis Kipre, Pafoso mieste (Paphos) organizuojamas seminaras „Climate Change“. Seminarą organizuoja nacionalinė Kipro „Erasmus+“ agentūra (angl. Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes).

Šis kontaktinis seminaras skirtas mokykloms, kurios planuoja įgyvendinti mažos apimties partnerysčių projektus klimato kaitos, tvarumo temomis ir nori rasti projektų partnerius. Seminaras skirtas tiek organizacijoms-naujokėms, tiek mažiau patyrusioms mokykloms, kurios nori geriau suprasti mažos apimties partnerysčių specifiką.

Su preliminaria darbotvarke galite susipažinti čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti institucija, teikianti ugdymą pagal:
 • pagrindinio ugdymo programą;
 • vidurinio ugdymo programą;
 • profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą pagal vidurinio ugdymo programą.
  • seminaro dalyvių anglų kalbos lygis – ne žemesnis nei B2;
  • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2021 m. rugsėjo 10 d. imtinai.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito į Kiprą finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Kipre ir atgal     Planuojamas atvykimas – dieną prieš renginį – lapkričio 2 d., išvykimas – lapkričio 5 d.Dalyvių kelionės, draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. faktinių kelionės, draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas. Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
Pragyvenimo išlaidosApgyvendinimas lapkričio 2–5 dienomis (įsiregistravimas lapkričio 2 d., išsiregistravimas – lapkričio 5 d.)Apgyvendinimą apmokės seminaro organizatoriai – Kipro nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje?

    1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. rugsėjo 10 d. (imtinai).

   2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skenuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. rugsėjo pabaigos.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.