2024 m. gegužės 27–29 d. Bergisch Gladbach mieste, Vokietijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „How to involve learners in KA1 projects in adult education? Give learners mobility in AE a boost (Optim AL-3)“. Seminarą organizuoja Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (vok. „Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung“).

Mažiau galimybių turintys suaugusieji besimokantieji yra labai svarbi programos „Erasmus+“ mobilumo projektų (KA1) tikslinė grupė. Tačiau ką besimokantieji gali veikti viešėdami Europos šalyse mobilumo projektuose? Kokios institucijos ir organizacijos gali priimti mažiau galimybių turinčius mokinius? Kodėl vietinės institucijos ir organizacijos turėtų būti suinteresuotos suteikti tokias išvykimo galimybes mažiau galimybių turintiems? Kokia jų nauda? Kaip tokios mobilumo galimybės galėtų būti labiau skatinamos ir matomos kaip sėkmės istorijos? Į šiuos ir panašius klausimus bus bandoma atsakyti ir pasidalinti patirtimi kontaktiniame seminare Vokietijoje 2024 m. gegužės pabaigoje.

Organizatoriai tikisi suburti įvairių suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovus ir aptarti, kaip paskatinti mažiau galimybių turinčius suaugusiuosius besimokančiuosius dalyvauti programos  „Erasmus+“ KA120 ir KA122 projektuose.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio programa.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiamos teikti suaugusiųjų švietimo organizacijos, kurios vykdydamos KA1 projektus, dar nėra įgyvendinusios suaugusiųjų besimokančiųjų mobilumų;
 2. Dalyvio atstovaujama organizacija turi būti pasirengusi įgyvendinti „Erasmus+“ mobilumo projektus siųsdama arba priimdama suaugusiuosius mokinius;
 3. Pareiškėjo anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą;
 4. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. sausio 29 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino.
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros.
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus.
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vokietijoje ir atgal 2024 m. gegužės 27–29 dienomis.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. 95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti pažintiniame vizite bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. sausio pabaigos.