2023 m. vasario 6 d. ir vėlesnėmis dienomis Turkijos ir Sirijos teritorijas stipriai sukrėtę galingi žemės drebėjimai sutrikdė įprastą „Erasmus+“ ir
Europos solidarumo korpuso projektų vykdymą. Ši nelaimė turi didelį poveikį įgyvendinant daugelį veiklų su partneriais Turkijoje ir Sirijoje.
Dėl susidariusios situacijos Europos Komisija informuoja, kad Nacionalinėms agentūroms (toliau – NA) suteikiama teisė taikyti force majeure
sąlygas, kaip tai apibrėžtas dotacijos sutartyje.
FORCE MAJEURE SĄLYGOS TAIKYMAS:

 1. Force majeure sąlygas planuojantys pritaikyti projektų vykdytojai nedelsdami turi apie tai informuoti NA.
 2. Projektų vykdytojai gali prašyti sustabdyti dotacijos ar bet kurios jos dalies mokėjimą, jei dėl susidariusios situacijos, įgyvendinti veiksmą
  tampa neįmanoma arba pernelyg sudėtinga.
 3. Projektų vykdytojai gali pageidauti atšaukti, atidėti ar pakeisti nuo žemės drebėjimų nukentėjusiose teritorijose suplanuotą veiklą arba net
  prašyti nutraukti susitarimą anksčiau laiko. Apie tai privaloma oficialiai pranešti NA.
 4. Projektų vykdytojai, susidūrę su force majeure aplinkybėmis ir dėl to negalintys vykdyti suplanuotų veiksmų, kaip nurodyta dotacijos
  susitarime, nebus laikomi pažeidę savo įsipareigojimus.
 5. Jei buvo patirtos išlaidos, bet mobilumas ar kita projekto veikla neįvyko, išsaugokite šį sprendimą pagrindžiančius dokumentus (pvz.,
  partnerinės institucijos oficialų raštą dėl atsisakymo organizuoti mobilumą ir pan.). Išlaidos, jau patirtos įgyvendinant projektą, gali būti
  pripažįstamos kiekvienu konkrečiu atveju, net jei veikla nebuvo įgyvendinta. Pvz.: kelionės bilietas, nuoma ar kt. išlaidos jau buvo apmokėti
  ir susigrąžinti pinigus buvo neįmanoma. Projekto vykdytojas turi pateikti įrodymus, kad dėjo visas pastangas tai padaryti.
 6. Svarbu atlikti visus reikalingus veiksmus, siekiant susigrąžinti patirtus nuostolius už neįvykusius mobilumus ar kitas projekto veiklas, ir tai
  dokumentuokite (pvz., kreipimasis raštu į kelionių agentūrą, viešbutį, kursų organizatorių dėl lėšų grąžinimo už nesuteiktas paslaugas,
  prašymas grąžinti užstatą už nuomojamą būstą ir pan.). Jeigu patirtus nuostolius atsisako kompensuoti paslaugų teikėjai, galima kreiptis
  patarimo į Europos vartotojų centrą Lietuvoje www.ecc.lt/lt/.
 7. Atkreipiame dėmesį, kad nuostolių dėl force majeure aplinkybių kompensavimui papildomos lėšos neskiriamos. Visos išlaidos turi būti
  dengiamos iš projektui skirto biudžeto.
 8. Tuo atveju, kai anksčiau laiko nutraukiama dotacijos sutartis, numatanti įgyvendinti išvykstamuosius mobilumus paveiktose teritorijose,
  pagrįstos repatriacijos išlaidos gali būti pripažintos išimtinėmis išlaidomis, tačiau galioja įprasti ataskaitų teikimo reikalavimai. Jei išimtinės
  išlaidos nebuvo skirtos dotacijos sutartyje, dalyvaujančios organizacijos gali naudoti mobilumo organizavimo lėšas.
 9. Atšaukti mobilumai visais atvejais turėtų būti fiksuojami Europos Komisijos IT sistemoje, skirtoje projektų administravimui.
  KA1 PROJEKTŲ MOBILUMŲ ORGANIZAVIMAS:
  • „Erasmus+“ projektų dalyvių apsauga ir saugumas yra vieni svarbiausių programos reikalavimų. Visi asmenys, dalyvaujantys pagal visus
  programos „Erasmus+“ pagrindinius veiksmus organizuojamoje mobilumo veikloje, turi būti apdrausti, siekiant užtikrinti saugias dalyvių
  mobilumo veiklas.
  • Siekiant užtikrinti mobilumo dalyvių saugumą, projektus įgyvendinančios institucijos turi aktyviai komunikuoti su dalyviais, suteikti jiems
  reikalingą informaciją ir pagalbą.
  • Susisiekite su savo užsienio partneriais, kad įsitikintumėte, ar jie tęsia savo veiklą bei planuoja ir toliau dalyvauti mobilumo projekte, priimti
  mobilumo dalyvius į studijų, praktikos vietas, bei dėstymo vizitus.
  DĖL DALYVIŲ IŠ TURKIJOS
  Veiklose, kuriose dalyvauja dalyviai iš Turkijos, tokiam dalyviui nusprendus grįžti į Turkiją prieš pasibaigiant projektui dėl asmeninių priežasčių,
  susijusių su nelaime, gali būti taikoma force majeure aplinkybių sąlyga, kaip ir veiklos sustabdymo ar nutraukimo anksčiau laiko atveju.