Švietimo mainų paramos fondas kartu su kitų šalių „Erasmus+“ nacionalinėmis agentūromis kviečia projektų vykdytojus pritaikyti įgyvendinamų projektų veiklas ir tokiu būdu prisidėti prie pagalbos ar paramos perkeltiems arba nukentėjusiems nuo karo asmenims.

Gairės taikomos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srities visiems projektų tipams.

Atsižvelgiant į 2023 m. kovo 24 d. gautus papildomus Europos Komisijos išaiškinimus dėl programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimo karo Ukrainoje kontekste, 1-ioji gairių versija papildyta informacija apie Ukrainos organizacijų įtraukimą į bendradarbiavimo partnerystės KA220 projektus ir dalyvių iš Ukrainos teisę dalyvauti TBV (tarptautinėse bendradarbiavimo veiklose).

Aukštojo mokslo institucijoms taikomos atskirai parengtos gairės, jas galite rasti čia.