Švietimo mainų paramos fondas kartu su kitų šalių „Erasmus+“ nacionalinėmis agentūromis kviečia projektų vykdytojus pritaikyti įgyvendinamų projektų veiklas ir tokiu būdu prisidėti prie pagalbos ar paramos perkeltiems arba nukentėjusiems nuo karo asmenims.

Gairės taikomos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srities visiems projektų tipams. Aukštojo mokslo institucijoms taikomos atskirai parengtos gairės, jas galite rasti čia.