2021 m.  lapkričio 24–25 d. Prahoje (Čekija) organizuojamas renginys aukštųjų mokyklų atstovams „Growing with ICM“. Seminarą organizuoja Čekijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (ček. „Dum zahranicni spoluprace“) bendradarbiaudama su Maltos nacionaline „Erasmus+“ agentūra.

Šis seminaras skirtas tarptautinio kreditų mobilumo (angl. International Credit Mobility) įgyvendintojams. Seminaro metu daugiausiai dėmesio bus skiriama trims temoms: saugumui ir krizių valdymui, finansų valdymui ir įtraukčiai. Taip pat bus aptartos kitos temos, pavyzdžiui, vizų reikalavimai ir ECTS kreditai. Seminaro metu taip pat bus pateikta naujausia informacija apie tai, ko tikėtis naujojoje „Erasmus+“ programoje, bei bus sudaryta galimybė dalyviams dalytis gerąja patirtimi ir užmegzti naujus kontaktus tiek programos šalyse, tiek šalyse partnerėse.

Planuojamas dalyvių skaičius – 80. Lietuvos dalyviams skiriamos 3 vietos.

Šiuo metu aktualias keliavimo į Čekiją sąlygas galite rasti šiame puslapyje.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. paraiškas dalyvauti seminare gali teikti aukštųjų mokyklų, kurios šiuo metu įgyvendina KA107 mobilumo projektus, atstovai. Dalyviai, turintys KA103 veiklos patirtį, tačiau šiuo metu neįgyvendinantys KA107 projektų, paraiškų teikti negali;
  •  seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B2;
  • pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki 2021 m. rugsėjo 30 d.;
  • pateikta tik viena paraiška nuo organizacijos*.

* Siekiama, kad renginyje dalyvautų kuo daugiau skirtingų aukštųjų mokyklų atstovų, todėl numatoma, kad paraišką gali teikti tik vienas organizacijos atstovas.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Vizito į Čekiją finansavimas**:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Čekijoje ir atgal 2021 m.  lapkričio 24–25 d.   Planuojamas atvykimas – dieną prieš renginį – lapkričio 23 d., planuojamas išvykimas lapkričio 26 d.Dalyvių kelionės, draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR: 95 proc. faktinių kelionės, draudimo, apgyvendinimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų Covid-19 rizikas.   Esant poreikiui dotacija (iki 500 EUR) galės būti panaudojama ir Covid-19 testų išlaidoms padengti.
  Apgyvendinimo išlaidos Apgyvendinimas lapkričio 23–25 d.     Apgyvendinimą apmokės renginio organizatoriai.

** Šiuo metu planuojamas gyvas renginys, vis dėlto pasikeitus epidemiologinei situacijai renginys gali būti vykdomas nuotoliniu būdu.

 1. Kaip pateikti paraišką dalyvauti renginyje

    1. Norėdami dalyvauti renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

   2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta vadovo bei seminaro dalyvio originaliais parašais, turi būti organizacijos antspaudas. Pasirašytą skanuotą paraišką įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. rugsėjo pabaigos.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.