2021 m. gegužės 11–12 d. Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „National Agency for school education in Germany“ (vok. „Pädagogischer Austauschdienst“) organizuoja tarptautinę virtualią konferenciją „Pupil mobility in Europe – making inclusion a reality“.

Seminaro metu bus aptariamas ambicingas programos „Erasmus+“ naujo etapo tikslas – padaryti mokymosi mobilumą realia galimybe bet kuriam moksleiviui. 2021-aisiais startuosiančios programos „Erasmus+“ naujovė – trumpojo laikotarpio mokinių mobilumas grupėmis bei ilgalaikis individualus mokinių mobilumas (planuojama, kad šioje veikloje galės dalyvauti ne jaunesni nei 14 m. mokiniai). Naująja programa bus siekiama skatinti lygias galimybes ir prieinamumą, įtrauktį bei įvairovę įgyvendinant mokinių mobilumą.

Pristatant patirtį, įgytą vykdant mokyklų mainų projektus pagal dabartinę „Erasmus+“ programą, konferencijoje bus nagrinėjamos galimybės ir iššūkiai įgyvendinant mokinių mobilumą mokyklų projektuose nuo 2021 m. Projektų koordinatoriai ir mokyklų atstovai iš visų „Erasmus+“ programos šalių turės galimybę keistis mokinių mobilumo patirtimis, taip pat rasti partnerių būsimiems projektams. 

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Teikti paraiškas gali bendrojo ugdymo institucijų, savivaldybių švietimo padalinių atstovai:

  • kurių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  • kurie domisi seminaro tema bei planuoja rengti „Erasmus+“ mobilumo projektus su konferencija susijusiomis temomis (įtrauktis, įvairovė);
  • kurie galės dalyvauti viso renginio metu (gegužės 11 d. – 15.00–17.30, gegužės 12 d. 9.30–16.00 (organizatorių laiku)).

Galimybė dalyvauti konferencijoje bus suteikta 3 dalyviams iš Lietuvos.

Kaip dalyvauti atrankoje?

Norėdami dalyvauti virtualioje konferencijoje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. kovo 10 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu – pasirašyti paraiškų nereikia.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie:

  • dar nėra įgyvendinę „Erasmus+“ projektų;
  • dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Pateikus kelias paraiškas iš tos pačios institucijos, galimybę dalyvauti virtualiame mobilume turės asmuo, kurio paraiška surinks aukštesnį balą.

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. kovo mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.