2023 m. vasario 27–28 d. Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra organizuoja virtualias kūrybines dirbtuves „The future of Europe – Europe is your future! Pupils’ participation in democratic life“.

Jaunų žmonių dalyvavimas demokratiniuose procesuose yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungos ateičiai užtikrinti. Jaunimas vis dažniau randa ir naudojasi „alternatyviais dalyvavimo kanalais“, tačiau daugelis jaunų žmonių jaučiasi nutolę nuo oficialių demokratinių struktūrų ir institucijų. Kviečiame atrasti, kaip mokyklos per „Erasmus+“ programą galėtų remti jaunimo dalyvavimą demokratiniame gyvenime, jų socialinį ir pilietinį įsitraukimą per mokymosi veiklas.

Šis virtualus renginys yra įgyvendinamas nauja Barcamp forma, jis kviečia mokytojus ir mokinius nuo 14 iki 17 metų iš įvairių šalių susipažinti, apsikeisti idėjomis ir sužinoti, kaip pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis. Kas tai yra Barcamp galima sužinoti peržiūrėjus šį vaizdo įrašą (anglų k.).

Pagrindiniai kūrybinių dirbtuvių tikslai:

 • apsikeisime idėjomis, kaip būtų galima paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti pilietiniuose procesuose kuriant Europos Sąjungos ateitį;
 • identifikuosime programos Erasmus+  galimybes mokykloms, kurios padėtų remti mokinių socialinį ir politinį įsitraukimą bei dalyvavimą demokratiniame gyvenime;
 • mokytojai jau dalyvavę „Erasmus+“ veiklose, ypač ilgalaikio mobilumo veiklose, pasidalins savo patirtimi;
 • suteiksime dalyviams galimybes rasti projektų partnerius Erasmus+projektams.

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauti atrinktas mokytojas bus pakviestas užsiregistruoti platformoje Sphinx kartu su dviem mokiniais. Dalyviai gaus kvietimą susikurti profilį renginio platformoje Venueless, kur galės pristatyti savo idėjas bendradarbiavimui nuo sausio mėnesio vidurio. Idėjos bus paskelbtos Barcamp metu ir įtrauktos į renginio programą priklausomai nuo išreikšto dalyvių susidomėjimo. Mokiniai turės galimybę moderuoti sesijas savaitę prieš renginį sudalyvavę tam skirtuose mokymuose.

Nuoroda į renginio aprašymą anglų kalba: https://salto-et.net/events/show/DE03_0449_THO_2022

Renginio programa.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 9 vietas dalyviams iš Lietuvos. (Planuojama pakviesti dalyvauti 9 mokytojus, kurie kiekvienas pakviestų po 2 mokinius).

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti  bendrojo ugdymo įstaigų mokytojai, ugdantys mokinius nuo 14 iki 17 metų (tiek neturintys patirties, tiek jau įgyvendinantys „Erasmus+“ projektus, ypač ilgalaikio mokinių mobilumo projektus); 
 2. Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 3. Seminaro dalyviai turi galėti aktyviai dalyvauti renginyje kartu su mokiniais visą jo trukmę nuo vasario 27d. 15:30 iki 28 d. 14:45 (programa pridedama);
 4. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2023 m. sausio 15 d. (imtinai).

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Iš vienos įstaigos gali būti atrinkta po vieną mokytoją.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2023 m. sausio mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Rasą Jančiauskaitę el. paštu rasa.janciauskaite@smpf.lt / tel. +370 675 9895 arba Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt / tel. +370 675 9889.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.