2021 m. balandžio 20, 23, 27, 29, 30 dienomis Lenkijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation for the Development of the Education System”) organizuoja virtualių seminarų ciklą „Building project planning and management competences among workers of early childhood education and care institutions“, kuris skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizacijų atstovams.

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo organizacijų atstovai.
 2. Seminaro dalyviai turi būti suinteresuoti rengti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus bei seminaro metu rasti potencialius projektų partnerius (paraiškoje tai turi būti pagrįsta).
 3. Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis – ne žemesnis nei B2.
 4. Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę (laikai nurodyti Vidurio Europos laiku (CET)):
  • balandžio 20 d. 15.00–18.30 val.
  • balandžio 23 d. 15.00–18.30 val.
  • balandžio 27 d. 15.00–18.30 val.
  • balandžio 29 d. 17.00–18.00 val.
  • balandžio 30 d. 15.00–18.30 val.

Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. kovo 19 d.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminarų cikleskyrė 3 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare?

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. kovo 19 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu, jų pasirašyti nereikia.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. Organizacijos turima patirtis įgyvendinant programos „Erasmus+“ projektus arba motyvacija ją įgyti (0–20 balų);
 2. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 3. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose. Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. kovo mėn. pabaigoje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.