2021 m. gegužės 1828 d. Lenkijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation for the Development of the Education System“) organizuoja virtualų seminarą „How to plan an excellent project in the field of inclusive education“.

Virtualių seminarų ciklo metu bus skatinama inicijuoti tarptautinius projektus, kurie padėtų spręsti įtraukiojo ugdymo iššūkius, susijusius su įvairių poreikių vaikų ugdymu (tiek vaikų su įvairiomis negaliomis, tiek ypač gabių vaikų).

Renginio tikslas – dalyviams suteikti žinių ir įgūdžių planuojant ir įgyvendinant tarptautinius projektus, padėti suprasti projektų logiką, planuoti veiklas, viešinti projekto rezultatus.

Mokymus ves profesionalūs lektoriai, turintys patirties įgyvendinant tarptautinius projektus. Seminarų metu dalyviai dirbs grupėmis – megs kontaktus su užsienio partneriais bei kurs „Erasmus+“ projektų idėjas.

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti institucija, teikianti ugdymą pagal:
 • ikimokyklinio ugdymo programą;
 • priešmokyklinio ugdymo programą;
 • pradinio ugdymo programą;
 • pagrindinio ugdymo programą;
 • vidurinio ugdymo programą;
 • profesinį mokymą ir vidurinį ugdymą pagal vidurinio ugdymo programą.

2. Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis – ne žemesnis nei B2;

3. Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę (laikai nurodyti Vidurio Europos laiku (CET):

 • gegužės 18 d. 15.00–18.30 val.
 • gegužės 21 d. 15.00–18.30 val.
 • gegužės 25 d. 15.00–18.30 val.
 • gegužės 27 d. 17.00–18.00 val.
 • gegužės 28 d. 15.00–18.30 val.

Pilnai užpildyta paraiška turi būti pateikta iki 2021 m. balandžio 21 d. Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminareskyrė 3 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. balandžio 26 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu, pasirašyti paraiškų nereikia (sugeneruotą paraišką dar kartą įkelti į sistemą).

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais:

 1. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų).
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų);

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. gegužės mėn.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.