2022 m. balandžio 27–28 d. Airijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Léargas) organizuoja virtualų kontaktinį seminarą „The Digital Classroom LTA“.

Seminaras skirtas mokytojams ir mokyklų darbuotojams, kurie yra „eTwinning“ ir „Erasmus+“ naujokai.

Seminaro tikslai:

  • pasidalinti geriausiais eTwinning pavyzdžiais integruojant skaitmenines priemones klasėje;
  • suprasti, kaip „Erasmus+“ ir „eTwinning“ gali padėti mokytojo darbui;
  • suteikti mokytojams erdvės diskutuoti apie skaitmeninio raštingumo ir skaitmeninio skurdo sąvokas ir pažvelgti į „eTwinning“ teikiamas priemones, padedančias jiems įveikti skaitmeninio raštingumo sunkumus.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo atstovai, mokytojai ir darbuotojai, kurie yra „eTwinning“ ir „Erasmus+“ naujokai;
  2. Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  3. Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę (balandžio 27–28 d. 16.00–19.00 val.);
  4. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2022 m. kovo 20 d.

Renginio organizatoriai dalyviams iš Lietuvos skyrė 2 vietas dalyvauti virtualiame seminare.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. kovo 20 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu – pasirašyti paraiškų nereikia.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. Organizacijos turima patirtis įgyvendinant programos „Erasmus+“ projektus arba motyvacija ją įgyti (0- 20 balų);
  2. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0-40 balų);
  3. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0-40 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2022 m. balandžio pradžioje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Akvilę Girdzijauskaitę e. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt arba tel. +370 658 77668.

Kita informacija

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.