2021 m. gegužės 1921 d. Serbijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Foundation tempus“) organizuoja virtualų seminarą „Career guidance and counselling for students from vulnerable groups“.

Seminaro metu dalyviai

 • dalinsis patirtimi, aktyviai diskutuodami formuos bendrą karjeros orientavimo bei konsultavimo sampratą;
 • sužinos metodus ir technikas, kaip įtraukti mokinius į karjeros planavimo procesą;
 • kurs tarptautinius ir tarpdisciplininius tinklus su ugdymo karjerai specialistais iš kitų šalių.

Seminaro kalba – anglų. Su preliminaria renginio programa galite susipažinti čia.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo organizacijų atstovai – ugdymo karjerai specialistai arba specialistai, atliekantys šią funkciją organizacijose;
  • Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B2;
  • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę (laikai nurodyti Vidurio Europos laiku (CET);
  • gegužės 19 d. 09.45–13.15,
  • gegužės 20 d. 09.45–17.30,
  • gegužės 21 d. 09.45–13.15.
 2. Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. kovo 30 d.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminareskyrė 4 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. kovo 30 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu, pasirašyti paraiškų nereikia.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. Organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. Planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų).
 3. Tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų);

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų. Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. balandžio mėn. viduryje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.