2021 m. lapkričio 16, 18 d. Vengrijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „Tempus Public Foundation”) organizuoja virtualų seminarą „Digital wellbeing for educators“.

Tikimasi, kad seminaras padės bendrojo ugdymo mokykloms dar geriau suprasti skaitmenizacijos švietime temą bei spręsti iššūkius, su kuriais mokyklos susidūrė dėl pandemijos įgyvendinant nuotolinį mokymąsi. Seminarą sudarys internetinis „Canvas LMS“ kursas ir internetinis renginys, kuriame dalyvaus visi atrinkti dalyviai. Su preliminaria programa galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie renginį anglų kalba šiame tinklapyje: https://salto-et.net/events/show/HU01_0279_THO_2021

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  • Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo sektoriaus organizacijos, įgyvendinančios ar ateityje planuojančios įgyvendinti „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių projektus;
  • Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
  • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę lapkričio 16, 18 d.
  • Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. spalio 14 d. (imtinai).

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 3 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. spalio 14 d. (imtinai).

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime iki 2021 m. spalio pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.