2021 m. spalio 19–20 d. Maltos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (angl. „European Union Programmes Agency“) organizuoja virtualų tarpsektorinį seminarą „The Erasmus Programme as a mechanism for inclusion for people with fewer opportunities“.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

 • sudaryti galimybes dalyviams keistis žiniomis, gerosiomis įtraukties ir „Erasmus+“ veiklų patirtimis;
 • pristatyti dalyviams priemones bei būdus, kuriais galima užtikrinti didesnę įtrauktį žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių;
 • suteikti dalyviams galimybę rasti projektų partnerius „Erasmus+“ projektams.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo sektorių organizacijos, įgyvendinančios ar ateityje planuojančios įgyvendinti „Erasmus+“ projektus;
  • Seminaro dalyvių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B2;
  • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę 2021 m. spalio 19–20 d. (abi dienas seminaras vyks pirmą dienos pusę);
  • Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. rugsėjo 17 d.

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 4 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. rugsėjo 17 d. (imtinai).

Paraiškas priimame tik elektroniniu būdu, pasirašyti paraiškų nereikia.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.
Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. rugsėjo mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Kristiną Maldonienę e. paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.