2024 m. kovo 20–22 d. Rygoje, Latvijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ teminis seminaras „Green Practices for Increasing Environmental Sustainability“. Seminarą organizuoja Latvijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Teminio seminaro tikslas – dalyviams suteikti žinių, kaip sėkmingai pritaikyti tvarumo ir aplinkai draugiškos elgsenos principus „Erasmus+“ programos projektuose m. atliepiant „Erasmus+“ programos prioritetą „Aplinka ir kova su klimato kaita“.

Planuojami rezultatai:
• Dalyviai įgys žinių apie programos „Erasmus+“ prioritetą „Aplinka ir kova su klimato kaita“ bei gebės jas pritaikyti rengdami ir įgyvendindami „Erasmus+“ projektus skirtinguose švietimo lygmenyse;
• dalyviai sužinos apie įvairius paramos mechanizmus ir praktikas žaliojo kurso įgyvendinimui „Erasmus+“ programos kontekste;
• užmegzti nauji kontaktai ir partnerystės, idėjų mainai.

Renginyje kviečiami dalyvauti švietimo institucijų, šiuo metu įgyvendinančių projektus, arba esančių potencialiais pareiškėjais, atstovai.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo institucijų atstovai, besidomintys KA1 ir KA2 veiksmų galimybėmis. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime;
  2. Pareiškėjo atstovo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B2 pagal „Europass“ kalbų pasą;
  3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. sausio 12 d. Lietuvos laiku. Atrinkti dalyviai paraiškas papildomai turės pateikti SALTO sistemoje.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje (toliau – PAS): https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa pridedama.
Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:
1) Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
2) Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros PAS;
3) Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
4) Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidosSkaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Latvijoje ir atgal 2024 m. kovo 20–22 d.
Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.
95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.
Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 20 proc. numatytos sumos.
Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

  1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare (toliau – Veikloje), užpildykite ir pateikite paraiškos formą PAS https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei PAS naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės kriterijais:
1) organizacijos dalyvavimo Veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
2) planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
3) įgyvendintos Veiklos rezultatų sklaidos planas (0–20 balų).
Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.
Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti teminiame seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.
Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69387.

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. sausio mėn. pabaigos.