Nuo 2020 m. birželio 18 d. Europos Komisija pradėjo Europos Sąjungos viešąsias konsultacijas. Jų tikslas – užtikrinti, kad naujajame Skaitmeninio švietimo veiksmų plane atsispindėtų koronaviruso krizės metu įgyta ES švietimo ir mokymo patirtis. Dėl pandemijos duris užvėrė daugybė mokyklų ir universitetų, mokymosi procesas vykdytas nuotoliniu būdu arba persikėlė į internetą, o skaitmeninių technologijų naudojimo mastas tapo beprecedentis. Šios konsultacijos suteiks galimybę pasimokyti iš įgytos patirties ir į ją atsižvelgti pasiūlymuose dėl veiksmų plano, kuris bus ypač svarbus ekonomikos atsigavimo po COVID-19 krizės laikotarpiu.

Šių viešų konsultacijų tikslas – susipažinti su nuomonėmis visų piliečių, institucijų ir viešojo bei privačiojo sektorių organizacijų, pageidaujančių pasidalyti savo požiūriu ir patirtimi, įgyta precedentų neturinčios krizės metu, bei savo skaitmeninio švietimo Europoje vizija.

Konsultacijos vyks iki 2020 m. rugsėjo 4 d. visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Šį procesą papildys įvairūs vasaros informavimo renginiai, kurių tikslas – gauti papildomų nuomonių apie skaitmeninį švietimą ir COVID-19 krizės metu įgytą patirtį.

Klausimyną galite užpildyti čia. Šiuo metu klausimai prieinami anglų kalba, o nuo 2020 m. liepos 9 d. klausimyną rasite visomis oficialiomis ES kalbomis.

Pagrindiniai faktai

Skaitmeninė transformacija yra vienas iš Europos Komisijos prioritetų, išdėstytų jos pavyzdinėje strategijoje „Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa“. Ypač reikšmingas elementas šiam plataus užmojo tikslui pasiekti ir užtikrinti, kad visi europiečiai būtų pasirengę gyventi ir dirbti skaitmeniniame amžiuje – kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas. Siekdama įgyvendinti šią viziją, Europos Komisija 2020 m. rugsėjo mėn. pateiks naująjį Skaitmeninio švietimo veiksmų planą. Šis naujasis veiksmų planas bus ypač svarbi ekonomikos atsigavimo po COVID-19 krizės proceso dalis. Jame bus atsižvelgta į krizės metu įgytą patirtį ir atspindėta ilgalaikė Europos skaitmeninio mokymo vizija.

Daugiau informacijos