Europos Komisija pradeda viešą konsultaciją, siekiant įvertinti „Erasmus+“ programos poveikį jos dalyviams, visuomenei. Ji padės Europos Komisijai išsiaiškinti žmonių ir organizacijų požiūrį į programą, naujame etape pristatytas naujoves ir jų įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, pateikti rekomendacijas tolimesniam programos įgyvendinimui. Taip pat ši konsultacija suteiks naudingų įžvalgų apie įtraukties priemonių įgyvendinimą, supaprastinimo pažangą, programos atsparumą, surinks konsultacijoje dalyvaujančių žmonių pasiūlymus programos „Erasmus+“ ateičiai.

Konsultacija tęsis 12 savaičių – iki 2023 m. gruodžio 8 d. Klausimynas prieinamas visomis 24 Europos Sąjungos kalbomis.

Šios viešos konsultacijos bus įtrauktos į programos „Erasmus+“ bendrų rezultatų vertinimą pagal penkis kriterijus (veiksmingumas, efektyvumas, tinkamumas, nuoseklumas, ES pridėtinė vertė). Be to, Komisija vykdys kitas tikslines konsultacijas ir duomenų rinkimo užduotis, pvz., apklausas, interviu ir duomenų analizę.

Konsultacijoje kviečiami dalyvauti organizacijų atstovai – besimokantieji, pedagogai, švietimo institucijų personalas iš visų švietimo ir mokymo sektorių, sporto organizacijų personalas, pilietinės visuomenės veikėjai, sprendimų priėmėjai, mokslininkai. Konsultacijos klausimyną rasite čia: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/erasmusplus-evaluation?surveylanguage=en