2023 m. spalio 4 d. 13 val. Lietuvos laiku baigėsi kvietimas teikti 2023 m. programos „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) Mažos apimties partnerystės projektų paraiškas.

Mažos apimties partnerystėms (KA210) buvo gautos 92 paraiškos.

Paraiškų tipasGautos paraiškos
KA210-SCH Mažos apimties partnerystė bendrojo ugdymo srityje43
KA210-VET Mažos apimties partnerystė profesinio mokymo srityje11
KA210-ADU Mažos apimties partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje38
Iš viso:92

Pradėtas pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems tinkamumo kriterijams vertinimas. Formaliuosius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“. Netinkamų paraiškų teikėjai bus informuoti oficialiu raštu.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA2@smpf.lt

Profesinis mokymas: el. p. VETKA2@smpf.lt

Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA2@smpf.lt

Aukštasis mokslas: el. p. HEKA2@smpf.lt