2023 m. kovo 24 d. 13 val. Lietuvos laiku baigėsi kvietimas teikti 2023 m. programos „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) projektų paraiškas. Europos Komisijos sprendimu paraiškų pateikimo laikas buvo perkeltas iš 2023 m. kovo 22 d. 13 val. (Lietuvos laiku) į 2023 m. kovo 24 d. 13 val. (Lietuvos laiku).

Iš viso elektroniniu būdu pateiktos 277 partnerysčių bendradarbiavimui projektų paraiškos.

Mažos apimties partnerystėms (KA210) buvo gautos 143 paraiškos.

Paraiškų tipas                    Gautos paraiškos
KA210-SCH Mažos apimties partnerystės bendrojo ugdymo srityje87
KA210-VET Mažos apimties partnerystės profesinio mokymo srityje9
KA210-ADU Mažos apimties partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje47
Iš viso:143

KA220 Bendradarbiavimo partnerystėms buvo gautos 133 paraiškos.

Paraiškų tipas                    Gautos paraiškos
KA220-SCH Bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje54
KA220-VET Bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje21
KA220-HE Bendradarbiavimo partnerystės aukštojo mokslo srityje20
KA220-ADU Bendradarbiavimo partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje38
Iš viso:133

Pradėtas pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems tinkamumo kriterijams vertinimas. Formaliuosius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“. Netinkamų paraiškų teikėjai bus informuoti oficialiu raštu.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA2@smpf.lt
  • Profesinis mokymas: el. p. VETKA2@smpf.lt
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA2@smpf.lt
  • Aukštasis mokslas: el. p. HEKA2@smpf.lt