2024 m. vasario 20 d. 13 val. Lietuvos laiku baigėsi kvietimas teikti 2024 m. programos „Erasmus+“ mobilumo mokymosi tikslais projektų paraiškas. Šiam terminui teiktos trumpalaikių mobilumo projektų (KA122) ir mobilumo projektų, turintiems akreditaciją (KA121), paraiškos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse, aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos (KA131) bei aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektų su neasocijuotomis trečiosiomis šalimis paraiškos (KA171).

Iš viso elektroniniu būdu pateiktos 433 mobilumo projektų paraiškos.

Paraiškų tipas    Gautos paraiškos
KA121-SCH – Akredituotų bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos113
KA121-VET – Akredituotų profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektų paraiškos43
KA121-ADU – Akredituotų suaugusių besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos24
KA122-SCH – Trumpalaikių bendrojo ugdymo įstaigų mokinių ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos146
KA122-VET – Trumpalaikių profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir tų įstaigų darbuotojų mobilumo projektų paraiškos6
KA122-ADU – Trumpalaikių suaugusiųjų švietimo srities suaugusių besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos44
KA131– Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektų paraiškos34
KA171-HED – Aukštojo mokslo studentų ir darbuotojų mobilumo projektų su neasocijuotomis trečiosiomis šalimis paraiškos23
Iš viso:433

Pradėtas pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems tinkamumo kriterijams patikrinimas. Formaliuosius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“, iki 2024 m. kovo 18 d. Netinkamų paraiškų teikėjai bus informuoti oficialiu raštu.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

  • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA1@smpf.lt
  • Profesinis mokymas: el. p. VETKA1@smpf.lt
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA1@smpf.lt
  • Aukštasis mokslas: el. p. HEKA1@smpf.lt