2024 m. kovo 5 d. 13 val. Lietuvos laiku baigėsi kvietimas teikti 2024 m. programos „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui (KA2) projektų paraiškas.

Iš viso elektroniniu būdu pateiktos 221 Partnerysčių bendradarbiavimui projektų paraiška.

Mažos apimties partnerystėms (KA210) buvo gautos 106 paraiškos.

Paraiškų tipas   Gautos paraiškos
KA210-SCH Mažos apimties partnerystė bendrojo ugdymo srityje70
KA210-VET Mažos apimties partnerystė profesinio mokymo srityje8
KA210-ADU Mažos apimties partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje28
Iš viso:106

KA220 Bendradarbiavimo partnerystėms buvo gauta 115 paraiškų.

Paraiškų tipas                    Gautos paraiškos
KA220-SCH Bendradarbiavimo partnerystė bendrojo ugdymo srityje43
KA220-VET Bendradarbiavimo partnerystė profesinio mokymo srityje21
KA220-HE Bendradarbiavimo partnerystė aukštojo mokslo srityje23
KA220-ADU Bendradarbiavimo partnerystė suaugusiųjų švietimo srityje28
Iš viso:115

Pradėtas pateiktų paraiškų atitikties formaliesiems tinkamumo kriterijams vertinimas. Formaliuosius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“. Netinkamų paraiškų teikėjai bus informuoti oficialiu raštu.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA2@smpf.lt

Profesinis mokymas: el. p. VETKA2@smpf.lt

Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA2@smpf.lt

Aukštasis mokslas: el. p. HEKA2@smpf.lt