2020 m. spalio 29 d. pateiktos paraiškos papildomam strateginių partnerysčių kvietimui. Bendrai sulaukta 85 paraiškų: 53 pasirengimo skaitmeniniam švietimui, 32 kūrybinių partnerysčių. Pasirengimo skaitmeniniam švietimui srityje sulaukta 10 paraiškų profesinio mokymo srityje, 15 – aukštojo mokslo srityje, 28 – bendrojo ugdymo srityje. Iš kūrybinių partnerysčių paraiškų 21 pateikta suaugusiųjų švietimo srityje, 11 – bendrojo ugdymo srityje.

Jeigu jūsų organizacija, koordinuojanti projektą, teikė paraišką 2020 m. „Erasmus+“ strateginių partnerysčių papildomam kvietimui,  tačiau žemiau esančiuose sąrašuose teiktos paraiškos nerandate, prašome ne vėliau nei iki 2020 m. lapkričio 12 d. 12 val. (Lietuvos laiku) informuoti Švietimo mainų paramos fondą apie jūsų paraišką žemiau nurodytais kontaktais.

Informuojame, kad paraiškų teikėjai apie pateiktas konkursui paraiškas bei jų vertinimo eigą gali sužinoti interneto puslapyje www.erasmus-plius.lt naujienų skiltyje.

Informuojame, kad iki 2020 m. gruodžio 4 d. bus atliekamas paraiškų tinkamumo vertinimas, kurio metu bus nustatoma, ar paraiškos atitinka formalius tinkamumo reikalavimus (pateikta laiku, tinkama paraiškos forma ir pan.). Formalius tinkamumo reikalavimus atitikusias paraiškas skelbsime interneto tinklalapyje www.erasmus-plius.lt, skiltyje „Naujienos“, iki 2020 m. gruodžio 11 d.

Tinkamų paraiškų teikėjai apie tinkamumo rezultatus atskirai informuojami raštu nebus. Netinkamų paraiškų teikėjai apie sprendimą bus informuoti oficialiu raštu.

Tinkamos paraiškos bus perduotos turinio kokybės vertinimui. Apie paraiškų kokybės vertinimo rezultatus paraiškų teikėjai bus informuoti ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 19 d.

Lietuvos institucijų koordinuojamiems švietimo ir mokymo sektoriaus projektams numatyta 2,3 milijono eurų: 494 062 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams bendrojo ugdymo srityje, 423 482 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms bendrojo ugdymo srityje, 498 751 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams aukštojo mokslo srityje, 424 101 EUR pasirengimo skaitmeniniam švietimui projektams profesinio mokymo srityje ir 502 351 EUR kūrybinėms strateginėms partnerystėms suaugusiųjų švietimo srityje.

Jei kyla papildomų klausimų dėl programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektų paraiškų, būtinai kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais: 

Bendrasis ugdymasProfesinis mokymasAukštasis mokslasSuaugusiųjų švietimas
ComeniusKA2@smpf.ltLeonardoKA2@smpf.ltErasmusKA2@smpf.ltGrundtvigKA2@smpf.lt