Nacionalinė agentūra, administruojanti programą „Erasmus+“ Jungtinėje Karalystėje, informuoja apie tolimesnį šalies dalyvavimą programose.

JK dalyvavimas programoje „Erasmus+“ 2014–2020 m.

Praėjus Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos terminui (2020 m. sausio 31 d.), šalis pilnai tęs dalyvavimą programose. Tai reiškia, kad jau egzistuojantys „Erasmus+“ projektai, įtraukiantys Jungtinę Karalystę, toliau sėkmingai bus vykdomi kaip įprasta.

Taip pat organizacijos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje arba norinčios šią šalį įtraukti į savo projektus kaip partnerę, gali teikti paraiškas 2020 m. terminams. Pareiškėjai, kurių projektai bus finansuoti, turės galimybę pilnai įgyvendinti projektą visą numatytą trukmę. Tai reiškia, kad organizacijos, numačiusios partnerystę su Jungtine Karalyste mobilumo ar strateginių partnerysčių projektuose, galės siųsti ir priimti dalyvius.

JK dalyvavimas programoje „Erasmus+“ 2021–2027 m.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė bus laikoma trečiąja šalimi ES programų kontekste. Jungtinės Karalystės sprendimu šalis lieka atvira dalyvavimui naujose programose ir tai bus derybų klausimas su Europos Sąjunga ateinančiais mėnesiais.

Jei lieka klausimų, kviečiame kreiptis info@smpf.lt