Daugėjant užklausų dėl KA229 mokyklų mainų partnerysčių atitikmens naujame programos „Erasmus+“ etape, informuojame, kad tokio tipo partnerystės neliko.

Neretai klausiama, ar KA229 yra atitikmuo bendradarbiavimo partnerystei KA220?

Primename, kad KA229 projekto tipas buvo pagrįstas mokymo(si) mobilumu (angl. Learning-Teaching-Training Activities), naujoje programoje mobilumo projektai vykdomi pirmame veiksme (KA1). Jeigu vis dėlto planuojate į KA220 projekto paraišką įtraukti mokymo(si) veiklą, ji turi būti kuriamo aukštos kokybės galutinio rezultato viena iš dalių, be kurios neįmanoma pasiekti projekto rezultato. Mokymo(si) mobilumų KA220 negali būti tiek, kiek būdavo KA229 projektuose, nes šio partnerysčių tipo projektai nėra orientuoti į mobilumą, jie orientuoti į aukštos kokybės rezultatų (studijų programos, mokomojo dalyko programos ar pan.) kūrimą. Planuodami mokymo(si) veiklą turėkite omenyje, kad principo „būtina nuvykti“ į visas šalis partneres – nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad finansavimo principo – kaip buvo KA229 projektuose – nėra nei KA220, nei KA210 projektuose. Finansavimo atveju visą dotacijos sumą gauna paraišką teikianti (koordinuojanti) institucija, kuri bus atsakinga už tinkamą visos dotacijos panaudojimą, projekto veiklų įgyvendinimą bei tarpinių ir galutinių ataskaitų nacionalinei agentūrai teikimą.

Pasitikrinkite, kuriam veiksmui tinka jūsų veikla