Švietimo mainų paramos fondas kviečia dalyvauti informaciniuose renginiuose, skirtuose paraiškų teikėjams, besidomintiems programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektorių mažos apimties (KA210) ir bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) projektų paraiškų pildymo ir pateikimo galimybėmis.

Renginiuose sužinosite apie programos teikiamas galimybes, prioritetines sritis, dalyvavimo, paraiškos pildymo ir pateikimo sąlygas.

Partnerysčių, kuriomis siekiama bendradarbiavimo, siekiai

Partnerysčių bendradarbiavimui bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų švietimo srityje projektais siekiama dalyvaujančioms organizacijoms suteikti galimybę:

  • įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties Europos lygmeniu tarp įvairių tipų organizacijų, veikiančių švietimo, mokymo arba kitose susijusiose srityse;
  • sustiprinti gebėjimus;
  • kurti aukštos kokybės novatoriškus rezultatus.

Tikimasi, kad partnerysčių projektai paskatins modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas ir sustiprins jų atsaką į didžiausius nūdienos pasaulio iššūkius: aplinkos tvarumą, skaitmeninę transformaciją, užimtumą, ekonomikos stabilumą ir augimą.

Taip pat per šiuos projektus bus plėtojamos bendrosios, socialinės, pilietinės ir tarpkultūrines kompetencijos, demokratinės vertybės ir pagrindinės teisės, skatinama socialinė įtrauktis, nediskriminavimas ir aktyvus pilietiškumas, kritinis mąstymas ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas.

Partnerysčių bendradarbiavimui projektai naujokams ir patyrusiems

Organizacijos, atžvelgdamos į jų veiklos sritį, struktūrą, patirtį, tikslinių grupių poreikius, projekto tikslus, dalyvaujančias organizacijas ir siekiamą poveikį, gali planuoti šių tipų projektus:

Informaciniai renginiai ir konsultacijų dienos vyks vasario–kovo mėnesiais. Renginių tvarkaraštį rasite čia: https://erasmus-plius.lt/informaciniai-renginiai/

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis:

  • Aukštasis mokslas: el. p. HEKA2@smpf.lt;
  • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA2@smpf.lt;
  • Profesinis mokymas: el. p. VETKA2@smpf.lt;
  • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA2@smpf.lt.