Europos Komisija paskelbė konkursą, kuriame bus renkama geriausia mokykla, praėjusiais ir šiais mokslo metais savo mokiniams kūrybingai padėjusi pažinti Europos Sąjungą, suprasti jos siekius bei vertybes, kritiškai apmąstyti Europos praeitį, dabartį bei ateitį, aktyviausiai skatinusi juos dalyvauti demokratiniuose Europos procesuose.

Apdovanojimo tikslas – skatinti, apdovanoti, pripažinti ir parodyti vidurines mokyklas, kurios:

  • įkvepiančiais būdais padeda savo mokiniams suprasti Europos Sąjungą ir įgyti apie ją svarbių žinių: apie jos istoriją, pagrindines vertybes ir siekius, veiksmus ir politiką, ES institucijų veikimą ir sprendimų priėmimo procesus;
  • skatina savo mokinius kritiškai mąstyti apie Europos praeitį, dabartį ir ateitį, taip pat apie Europos Sąjungos galimybes ir uždavinius;
  • didina mokinių motyvaciją dalyvauti demokratiniuose procesuose, per kuriuos kuriama Europos Sąjungos ateitis ir ugdoma ištikimybė jos pagrindinėms vertybėms.

Konkurse gali dalyvauti Europos Sąjungoje įsteigtos ir įsikūrusios vidurinės mokyklos (ne pavieniai mokytojai). Darbas arba veikla, kuriuos mokykla gali pristatyti apdovanojimui gauti, turi būti vykdyti 2018–2019 arba 2019–2020 mokslo metais iki paraiškų pateikimo galutinio termino. Viena vidurinė mokykla gali pateikti tik vieną paraišką.

Po 8 000 EUR dydžio apdovanojimus gaus mokyklos iš kiekvienos valstybės narės. Laimėjusios mokyklos bus paskelbtos 2020 m. gegužę.

Paraiškos ir daugiau informacijos: paraiškų pateikimaskonkurso taisyklėskonkurso svetainė

Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 6 d. 18.00 val. Lietuvos laiku.