COVID-19 protrūkis neigiamai veikia vykdomą ar planuojamą veiklą pagal programą „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpusą.

Pagrindinis Europos Komisijos tikslas yra visų „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyvių saugumas ir apsauga, visapusiškai gerbiant visas izoliavimo priemones, kurių imamasi nacionaliniu lygiu. Europos Komisija stengiasi padėti paramos gavėjams ir studentams, moksleiviams, savanoriams ir kitiems programų dalyviams kovoti su pasekmėmis.

Komisija toliau derins savo reakciją į besivystančią precedento neturinčią situaciją, prireikus išaiškindama ir supaprastindama taisyklių ir procedūrų taikymą, bendradarbiaudama su „Erasmus+“ nacionalinėmis agentūromis ir švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąja agentūra (EACEA).

Pateikiame Europos Komisijos atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus vertimą. Atsakymus anglų kalba galite rasti čia.

Kur turėčiau kreiptis dėl savo klausimų apie „Covid-19“ pandemijos poveikį „Erasmus+“ ar Europos solidarumo korpuso veiklai?
 • Individualūs dalyviai (studentai, mokytojai, jaunimas, jaunimo darbuotojai, savanoriai ir t. t.), susiduriantys su sunkumais, turėtų susisiekti su savo šalies institucija ar organizacija, atsakinga už projektą. Institucijos ir organizacijos turėtų palaikyti nuolatinę komunikaciją su savo projektų dalyviais, net jei jų patalpos yra uždarytos. Atminkite, kad atsakymai į finansinius klausimus (grąžinamosios išmokos, išlaidų tinkamumas, dotacijų suteikimo sąlygos ir kt.) gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nes daugelyje institucijų ir organizacijų galimybės šiuo metu yra apribotos. Žemiau pateiktoje informacijoje pateikiami atsakymai į dažniausiai pasitaikančius dalyvių klausimus.
 • Paramos gavėjų organizacijos (universitetai, mokyklos, jaunimo organizacijos ir t. t.) taip pat turėtų kreiptis į agentūrą, kuri patvirtino savo projektą:
  • Nacionalinę agentūrą gimtojoje šalyje, kuri atsakinga už „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programų veiksmus. Nacionalinės agentūros veikia ES valstybėse narėse, taip pat Šiaurės Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Turkijoje, Serbijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
  • Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją agentūrą (EACEA), kuri atsakinga už centralizuotas „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programas: „Erasmus Mundus“ jungtinius magistrantūros laipsnius, „Jean Monnet“, Europos universitetus, profesinių kompetencijų centrus, gebėjimų stiprinimą, Europos jaunimo programą ar savanorystės komandas prioritetinėse srityse.
 • Kiti projekto partneriai, kurie nėra projekto paramos gavėjai (universitetai, mokyklos, jaunimo organizacijos ir t. t.), turėtų palaikyti ryšį su savo projekto koordinatoriumi (projekto paramos gavėjais).

„Erasmus+“ / Europos solidarumo korpuso dalyvių klausimai

Aš dalyvavau „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso mobilumo programoje kitoje šalyje, bet turėjau grįžti namo. Ar galėsiu išsaugoti stipendiją?
 • Jei grįžote namo, bet a) vis tiek turite tiesiogiai ir išimtinai su buvimu mobilumo programos valstybėje susijusių išlaidų, tokių kaip nuoma ir elektra ir /arba b) dalyvaujate virtualiame mokyme ar kitoje virtualioje veikloje (jei įstaiga / paskirties šalies organizacija padarė jas prieinamas kaip alternatyvą iš pradžių planuotai veiklai), tada jūs galite pasilikti savo stipendiją. 
 • Be to, galbūt galėsite susigrąžinti turimas papildomas kelionės išlaidas. Turėtumėte pasitarti su savo institucija / siunčiančiąja organizacija.[1]
 • Jei daugiau išlaidų mobilumo programos valstybėje neturite, jums gali tekti grąžinti dalį dotacijos, apimančios laikotarpį nuo tos dienos, kai nutraukėte savo mobilumą, iki numatytos pabaigos dienos.
Aš dalyvavau programoje „Erasmus+“ kitoje šalyje, tačiau mano mokymai buvo atšaukti, nes įstaiga uždaryta. Nusprendžiau likti mobilumo programos valstybėje. Ar galėsiu išsaugoti stipendiją?
 • Jei jūs gyvenate mobilumo programos valstybėje ir a) vis tiek turite tiesiogiai ir išimtinai su buvimu toje šalyje susijusių išlaidų, tokių kaip nuoma ir elektra ir /arba b) dalyvaujate virtualioje mokymosi veikloje (jei paskirties įstaiga šalis pasirinko šias paslaugas kaip alternatyvą iš pradžių planuotai veiklai), tada jūs galite pasilikti savo stipendiją. 
 • Be to, gali būti suteikta galimybė gauti papildomą dotaciją papildomam laikotarpiui, ilgesniam, nei buvo numatyta iš pradžių, nes turėjote likti užsienyje dėl „Covid-19“ protrūkio. Dėl to turėtumėte pasitarti su savo institucija.[1]   
Aš dalyvavau Europos solidarumo korpuso veikloje kitoje šalyje, tačiau mano veikla buvo atšaukta, nes organizacija užsidarė. Negalėjau grįžti į savo gimtąją šalį. Ar galiu pasilikti savo kišenpinigius / perkėlimo stipendiją?
 • Jei jūs gyvenate mobilumo programos valstybėje ir a) vis tiek turite tiesiogiai ir išimtinai su buvimu toje šalyje susijusių išlaidų ir/arba b) dalyvaujate virtualioje mokymosi veikloje (jei paskirties įstaiga šalis pasirinko šias paslaugas kaip alternatyvą iš pradžių planuotai veiklai), tada jūs galite pasilikti savo stipendiją. 
 • Be to, aukščiau nurodytais atvejais, organizacija taip pat gali gauti dotaciją kitoms su jūsų buvimu susijusioms išlaidoms padengti.
Ketinau išvykti į „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso mobilumo programą kitoje šalyje, tačiau išvykimą turėjau atšaukti dėl „Covid-19“ protrūkio. Aš jau buvau sumokėjęs už savo skrydžio bilietą ir dalį apgyvendinimo. Ar galiu pasilikti išankstinį už tai gautą finansavimą? 
 • Jei sumokėjote kelionės išlaidas, susijusias su planuotu mobilumu, pavyzdžiui, už skrydžio bilietą, kurio niekada nenaudojote ir kurio negalėjote grąžinti, galite gauti kelionės išlaidų dotaciją, jei tik projekto finansavimo taisyklėse numatyta finansinė parama kelionėms.
 • Jei tai nenumatoma, turite teisę išlaikyti arba gauti išankstinio finansavimo dalį, kuri atitinka patirtas išlaidas. Jums taip pat gali pavykti susigrąžinti išlaidas už apgyvendinimo rezervavimą. Turėtumėte pasitarti su savo institucija / siunčiančiąja organizacija[1].
Ar galiu atidėti savo planuojamą „Erasmus+“ / Europos solidarumo korpuso mobilumą vėlesniam laikui?
 • Pasitarkite su savo šalies institucija / siunčiančiąja organizacija, tačiau, iš esmės, jūsų šalies institucijos / siunčiančiosios organizacijos nacionalinė agentūra sutiks pratęsti „Erasmus+“ projektą (kuris gali apimti kelių dalyvių mobilumo užsienyje laikotarpius) arba Europos solidarumo korpuso projektą iki 12 mėnesių.
Aš dalyvavau Europos solidarumo korpuso veikloje kitoje šalyje, tačiau mano veikla buvo sustabdyta, nes organizacija užsidarė. Ar galėsiu tęsti savo veiklą vėliau?
 • Pasitarkite su siunčiančiąja organizacija, tačiau, iš esmės, tai gali būti laikoma laikinu veiklos nutraukimu ir turėtumėte galėti tęsti savo veiklą vėliau.  
Aš esu neseniai įgijęs aukštąjį ar profesinį išsilavinimą ir norėjau atlikti praktiką užsienyje. Tačiau absolventai tuo gali pasinaudoti tik per 12 mėnesių nuo studijų baigimo. Ar man bus pritaikyta šios taisyklės išimtis?
 • Naujausi aukštojo mokslo ar profesinio mokymo absolventai, kuriems reikia atidėti planuojamą praktiką užsienyje, galės vykti į praktiką per 18 mėnesių nuo studijų baigimo, o ne per įprastą 12 mėnesių laikotarpį.

Organizacijų / institucijų iškelti klausimai

Daugelis „Erasmus+“ aukštojo mokslo studentų baiminasi, kad jų studijų užsienyje laikotarpis nebus pripažintas. Kokia pagalba jiems gali būti suteikta, norint padėti jiems susitvarkyti su šia situacija?
 • Aukštųjų mokyklų prašoma būti kuo lankstesnėms ir pragmatiškesnėms, kad jos padėtų studentams pasiekti jų mokymosi susitarimuose nurodytus rezultatus, nepriklausomai nuo studentų geografinės padėties. Pvz., taikant nuotolines studijas, naudojant skaitmenines priemones. Šis lankstumas ypač padės studentams, grįžusiems į gimtąsias šalis, baigti mokymus priimančiojoje institucijoje ir gauti Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditus, įgytus nuotolinėmis studijomis, kurie bus pilnai pripažinti.
Pradėjus uždarinėti sienas, vienas iš mūsų dalyvių turėjo nusipirkti papildomą skrydžio bilietą, kad galėtų grįžti namo anksčiau, nes oro linijų bendrovė nesutiko pakeisti pradinės grįžimo datos. Ar galime padengti šias papildomas ar išimtines išlaidas „Erasmus+“ ar Europos solidarumo korpuso lėšomis?
 • Taip, šias išlaidas galite laikyti „tinkamomis finansuoti“, jei neviršijamas bendras jūsų projekto biudžetas, kuriam taikomas dotacijos susitarimas. Jei bus atliktas vėlesnis auditas, gali tekti pateikti įrodymą, kad reikėjo kompensuoti šias papildomas išlaidas.
Dėl sutrikimo, kurį sukėlė „Covid-19“ pandemija, turėjome padengti kai kurias išskirtines išlaidas neįgaliam dalyviui, kuriam prireikė pagalbos ilgesnį laiką. Ar tai tinkamos išlaidos?
 • Taip, šias išlaidas galite laikyti „tinkamomis finansuoti“, jei neviršijamas bendras jūsų projekto biudžetas, kuriam taikomas dotacijos susitarimas. Jei bus atliktas vėlesnis auditas, gali tekti pateikti įrodymą, kad reikėjo kompensuoti šias papildomas išlaidas.
Norėjau pateikti paraišką dalyvauti projekte, kuriam artėja terminas. Bet negaliu susisiekti su savo partneriais kitose šalyse, nes jų biurai yra uždaryti. Ar Komisija gali atidėti paraiškų pateikimo terminą?
 • Komisija pratęsė paraiškų pateikimo terminus daugeliui „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso kvietimų teikti paraiškas. Naujuosius terminus galite rasti čia.
 • Kreipkitės į savo nacionalinę agentūrą, nes kai kurios administracinės procedūros, susijusios su paraiškų formų pateikimu, bus supaprastintos.
Aš koordinuoju „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso projektus, o mano ir kolegų atlyginimai mokami iš organizacinės paramos. Ar po daugelio projektinių veiklų atšaukimo, vis tiek galime būti tikri, kad išlaikysime paramą, kurios tikėjomės?
 • Aukščiau nurodytais atvejais, kai pavieniai dalyviai turi teisę gauti ar išlaikyti individualios paramos dotaciją, jūs turėsite teisę gauti „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso organizacinę paramą.
 • Net jei „Erasmus+“ ar Europos solidarumo korpuso veikla atšaukiama, jūs turite teisę gauti organizacinę paramą. Taikant šį metodą atsižvelgiama į patalpų nuomos išlaidas, susijusias su dalyvių pasiruošimu ir pagalba jiems prieš išvykstant, taip pat į užduotis, kurias vykdote siekdami padėti dalyviams valdyti išskirtinį „Covid-19“ pandemijos pobūdį (atšaukimai, bendravimas su priimančiais partneriais, konsultacijos ir kt.)
Aš esu projekto koordinatorius ir turėjau sustabdyti projektą. Ar galiu pasilikti projekto valdymo dotaciją? Ar galiu paprašyti pratęsti mano projektą, kad galėčiau pabaigti veiklą vėliau?
 • Strateginių partnerysčių ar solidarumo projektų paramos gavėjai gali pasirinkti laikinai sustabdyti savo projektą, paprašyti pratęsti projekto trukmę ir vykdyti numatytą veiklą, kai bus panaikinti su COVID-19 pandemija susiję apribojimai. Tokiu atveju projekto valdymo dotacija bus apskaičiuojama atsižvelgiant į naują projekto trukmę, išskyrus sustabdymo atvejus, tačiau negali viršyti visos sutartos dotacijos sumos.
Aš esu projekto koordinatorius. Turėjau atšaukti veiklą, bet patyriau išlaidų, kurios man nebus grąžintos (kambario nuoma, dalyvių apgyvendinimas ir t. t.). Ar šios išlaidos bus padengtos?
 • Kreipkitės į savo šalies nacionalinę agentūrą. Tais atvejais, kai „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso veikla atšaukiama ir organizacijos patiria išlaidų, kurių negali susigrąžinti, jos turės galimybę šias išlaidas padengti (iš projekto dotacijos, kai neviršijamas bendras projekto biudžetas).
Noriu sudaryti projekto dotacijos sutartį, tačiau negaliu gauti savo vadovo, kuris turėtų jį pasirašyti, fizinio parašo. Ar pakanka nuskenuotos kopijos?
 • Kreipkitės į savo šalies nacionalinę agentūrą. Atsižvelgiant į dabartines išskirtines aplinkybes, nacionalinė agentūra gali sutikti laikinai patvirtinti mainus pagal nuskenuotas ir pasirašytas dotacijų sutarčių kopijas. Tačiau tai turės būti patvirtinta oficialiai keičiantis fiziniais parašais, kai bus panaikinti su COVID-19 pandemija susiję apribojimai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiame dokumente pateikti Europos Komisijos atsakymai į klausimus, tačiau reali parama dalyviams ir institucijoms priklauso nuo dotacijos gavėjo galimybių finansuoti papildomas išlaidas neviršijant bendro projekto biudžeto.

Dėmesio! Kiekvieną atvejį siunčiančioji institucija nagrinėja atskirai, atsižvelgdama į turimą programos „Erasmus+“ finansavimą ir užtikrindama vienodą panašių atvejų traktavimą.


[1] Atsižvelgiant į tai, ar organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai.


[1] Atsižvelgiant į tai, ar organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai.


[1] Atsižvelgiant į tai, ar organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai.


[1] Atsižvelgiant į tai, ar organizacija turi papildomų ES lėšų jūsų veiklai.