Pastaraisiais metais stebima tendencija, kad į Lietuvą grįžta daugiau žmonių nei iš jos išvyksta. Naujausia Užimtumo tarnybos apklausa rodo, kad per pastaruosius trejus metus ženkliai padaugėjo žmonių, išreiškusių norą grįžti gyventi Lietuvoje. Pagrindiniai grįžimą motyvuojantys veiksniai yra šeima, draugai, geresnė savijauta Lietuvoje nei kur svetur, noras prisidėti prie šalies gerovės kūrimo ir siekis, kad vaikai augtų ir mokytųsi Lietuvoje.

Vis dėlto grįžimas nėra lengvas. Grįžtančios šeimos turi pakeisti namus, gyvenamąją aplinką, vaikai susiduria su nauja socialine aplinka, kultūriniais skirtumais, kita mokymo sistema, kalbos barjeru ir kitomis kliūtimis.

Švietimas ir mokymas yra viena iš galingiausių sugrįžtančiųjų ir atvykstančiųjų integracijos priemonių. Tam visas pajėgas telkia tiek Lietuvos valstybė, tiek programa „Erasmus+“, teigianti, kad „kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą“.

Atsižvelgdamas į šias tendencijas, Švietimo mainų paramos fondas 2023 m. lapkričio 30 d. 11  val. organizuoja konferenciją grįžtančiųjų į Lietuvą reintegracijos ir adaptacijos tema (sugrįžusios emigrantų šeimos, besimokančiųjų įtrauktis švietimo sektoriuje, sugrįžusiųjų sėkmės istorijos ir pagrindiniai iššūkiai). Šio renginio tikslas – aptarti grįžtančiųjų į gimtąją šalį vaikų ir jaunuolių (bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sektorių) reintegracijos klausimus „Erasmus+“ programos galimybių kontekste.

Renginyje bus pristatomas Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų tyrimas apie „Erasmus+“ projektų charakteristikas iš užsienio sugrįžusių asmenų įtraukties aspektu, apžvelgiami Lietuvos ir Estijos įtraukiojo mobilumo tyrimai.

Konferencijos programa.

Stebėkite konferenciją neišeidami iš namų: https://www.youtube.com/watch?v=H18hINoXlnc . Renginys bus verčiamas į gestų kalbą.