Kviečiame dalyvauti konsultacijų dienose, skirtose paraiškų teikėjams, besidomintiems programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektorių mažos apimties (KA210) ir bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) projektų paraiškų pildymo ir pateikimo galimybėmis.

Konsultacijų diena bus organizuojama klausimų–atsakymų principu. Dalyviai turės galimybę grupėje konsultuotis jiems aktualiomis paraiškų teikimo temomis. Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatoriai atsakys į konkrečius klausimus dėl partnerysčių paraiškų pildymo ir pateikimo. 

Partnerysčių bendradarbiavimui projektų siekiai

Partnerysčių bendradarbiavimui bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo, suaugusiųjų švietimo srityje projektais siekiama dalyvaujančioms organizacijoms suteikti galimybę: 

 • įgyti tarptautinio bendradarbiavimo patirties Europos lygmeniu tarp įvairių tipų organizacijų, veikiančių švietimo, mokymo arba kitose susijusiose srityse; 
 • sustiprinti gebėjimus;
 • kurti aukštos kokybės novatoriškus rezultatus. 

Tikimasi, kad partnerysčių projektai paskatins modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas ir susitirpins jų atsaką į didžiausius nūdienos pasaulio iššūkius: aplinkos tvarumą, skaitmeninę transformaciją, užimtumą, ekonomikos stabilumą ir augimą. Taip pat šiais projektais bus plėtojamos bendrosios, socialinės, pilietinės ir tarpkultūrines kompetencijos, demokratinės vertybės ir pagrindinės teisės, skatinama socialinė įtrauktis, nediskriminavimas ir aktyvus pilietiškumas, kritinis mąstymas ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas.

Partnerysčių bendradarbiavimui projektai naujokams ir patyrusiems

Organizacijos, atžvelgdamos į jų veiklos sritį, struktūrą, patirtį, tikslinių grupių poreikius, projekto tikslus, dalyvaujančias organizacijas ir siekiamą poveikį, gali planuoti šių tipų projektus:

 • Mažos apimties partnerysčių (angl. Small-scale partnerships) – juose kviečiamos dalyvauti mažiau patyrusios organizacijos, kurios rezultatus kurs bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sritims.
 • Bendradarbiavimo partnerysčių (angl. Cooperation partnerships) – juose kviečiamos dalyvauti įvairios organizacijos, kurios rezultatus kurs bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo sritims.

Laikas

 • 2021 m. balandžio 28 d. dėl bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) paraiškų teikimo.
 • 2021 m. balandžio 29 d. dėl mažos apimties (KA210) partnerysčių paraiškų teikimo.
 • Planuojama pradžia – 14.00 val., trukmė – iki 2 val. 

Forma

Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu „ZOOM“ platformoje. 

Registracija

Norėdami dalyvauti seminare būtinai užsiregistruokite  iki 2021 m. balandžio 23 d. 16.00 val. 

Pasiruošimas

Iki konsultacijų dienos kviečiame:

Susipažinti su programos „Erasmus+“ 2021 m. kvietimo teikti paraiškas dokumentais: 

 • „Erasmus+“: rezultatai ir naujos galimybės.Pranešime aptariami programos „Erasmus+“rezultatai, naujoji programa, jos tikslai, struktūra, vertybės ir galimybės.
 • Naujo programos „Erasmus+“ etapo partnerystės bendradarbiavimui. Pranešime aptariami horizontalieji bei nacionaliniai prioritetai, KA220 ir KA210 partnerysčių tikslai ir jų skirtumai.
 • „Erasmus+“ partnerysčių bendradarbiavimui projektų formalieji reikalavimai. Pranešime aptariama, kas gali dalyvauti KA220 ir KA210 projektuose, projekto trukmės ypatumai, finansavimo principai ir el. paraiškos formos reikalavimai.
 • Nuo idėjos iki bendradarbiavimo projekto. Pranešime aptariamas projekto planavimo kelias, į ką svarbu atkreipti dėmesį, kaip išvengti klaidų ir sėkmingai planuoti.

Identifikuoti partnerystę:

 • Išsiaiškinti partnerystės ir projekto poreikį, identifikuoti problemą, kurią norėsite išspręsti projekto metu;
 • Susirasti tinkamus partnerius;
 • Identifikuoti projekto tikslinę grupę, išsiaiškinti jos poreikius;
 • Suformuluoti projekto tikslą ir uždavinius;
 • Pasitikrinti, ar ir kaip projekto tikslas atliepia „Erasmus+“ programos ir KA2 švietimo sektoriaus, kuriam ketinate teikti paraišką, prioritetus.

Informaciją apie kitus planuojamus programos „Erasmus+“ partnerysčių konsultacinius renginius galite rasti čia: https://erasmus-plius.lt/informaciniai-renginiai/.  

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis:

 • Bendrasis ugdymas: el. p. SEKA2@smpf.lt;
 • Profesinis mokymas: el. p. VETKA2@smpf.lt;
 • Aukštasis mokslas: el. p. HEKA2@smpf.lt;
 • Suaugusiųjų švietimas: el. p. ADUKA2@smpf.lt