Liuksemburgo nacionalinė programos „Erasmus+“ agentūra 2023 m. sausio 18 d. organizuoja virtualią kontaktų mugę bendrojo ugdymo sektoriaus įstaigoms, norinčioms teikti paraiškas mobilumo projektams bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo srityje (KA121, KA122) ir mažos apimties partnerysčių paraiškas (KA210) 2023 m.

Mugė vyks nuotoliniu būdu 2023 m. sausio 18 d. nuo 16 iki 18 val. Lietuvos laiku.

Organizatoriai dalyviams iš Lietuvos skyrė 5 vietas.

Norėdami dalyvauti virtualiame renginyje užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2022 m. gruodžio 15 d. (imtinai). Po šios datos pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Paraiškoje būsite prašomi pateikti savo būsimo projekto, kuriam ieškoma partnerių, idėją.

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimas:

Iš vienos įstaigos paraišką teikti ir renginyje dalyvauti gali vienas asmuo.

Dalyvauti gali visos bendrojo ugdymo sektoriaus įstaigos.

Prioritetas yra teikiamas:

  • neturintiems dalyvavimo programoje „Erasmus+“ patirties arba jos turintiems nedaug (t. y. per pastaruosius 7 metus ne daugiau nei du kartus yra gavusi finansavimą „Erasmus+“ partnerysčių projekto įgyvendinimui kaip koordinatorė ar partnerė);
  • dar nedalyvavusiems kontaktų mezgimo seminaruose Tarptautinio bendradarbiavimo veiklose (tiek nuotoliniu būdu, tiek nuvykstant į kitą šalį).

Fondas pasilieka teisę atrinkti įstaigas, kurios siunčiamos dalyvauti renginyje. Apie atrankos rezultatus dalyviai bus informuoti el. paštu iki gruodžio mėn. pabaigos.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.