2021 m. gruodžio 2–3 d. Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (vok. „Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung“) organizuoja virtualų tarpsektorinį seminarą „Sustainability in Erasmus+: Towards the green transition“.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

Seminaro metu dalyviai susipažins su įvairiomis tvarumo principų įgyvendinimo praktikoje galimybėmis per pristatomus gerosios praktikos pavyzdžius. Bus atstovaujama visiems švietimo ir mokymo sektoriams. Pasidalijimas patirtimis ir dalyvavimas diskusijoje padės atrasti savitą prieigą prie tvarumo temos. Seminare taip pat bus aptartos naujos ekologiškesnio keliavimo programoje „Erasmus+“ galimybės ir reikalavimai. Dalyviai taip pat galės dalyvauti įtraukiančioje kultūrinėje programoje.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 • Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo sektorių darbuotojai, kurie koordinuoja projektus ar ateityje planuoja inicijuoti ir įgyvendinti „Erasmus+“ projektus tvarumo tema.
 • Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
 • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę:
  • gruodžio 2 d. 9.00–14.45 val. Taip pat pasirinktinai galima dalyvauti kultūrinėje programoje 15.00–16.30 val. (Atrinkti dalyviai, pageidaujantys dalyvauti įtraukiančioje kultūrinėje programoje, organizatoriams turės pateikti savo gyvenamosios vietos ar darbo adresą, kuriuo bus atsiųstos papildomos priemonės.)
  • gruodžio 2 d. 9.00–15.30 val.
 • Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. lapkričio 5 d. (imtinai).

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 4 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Preliminarią programą galite rasti čia.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. lapkričio 5 d. (imtinai).

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. lapkričio mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Akvilę Girdzijauskaitę e. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.