2021 m. lapkričio 30–gruodžio 1 d. Airijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (air. „Léargas“) organizuoja virtualų tarpsektorinį seminarą „Meaningful Virtual Engagement for Strategic Partnerships“.

Pagrindiniai seminaro tikslai:

Pagrindinis šio renginio tikslas – suburti KA2 strateginių partnerysčių projektų vykdytojus iš įvairių šalių bei švietimo sektorių, siekiant pasidalinti patirtimi apie virtualias ir mišraus tipo veiklas, kurios buvo vykdomos pandemijos metu. Renginio metu bus nagrinėjama virtualaus / mišraus mokymosi koncepcija ir keičiamasi gerąja patirtimi, modeliais ir metodais, kurie pravers vykdant dabartinius ir būsimus tarptautinius projektus.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiškas dalyvauti seminare gali teikti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo, aukštojo mokslo sektorių KA2 Erasmus+ strateginių partnerysčių projektų koordinatoriai, kurie Covid-19 pandemijos metu vykdė virtualias projekto veiklas.
    • Seminaro dalyvių anglų kalbos kalbėjimo lygis ne žemesnis nei B1;
    • Seminaro dalyviai turės galimybę aktyviai dalyvauti renginyje visą jo trukmę:
  2. Renginys vyks 3 internetinių seansų forma po 2 valandas (lapkričio 30 d. popietę, gruodžio 1 d. rytą ir popietę). Tikimasi, kad dalyviai dalyvaus visuose užsiėmimuose.

Pilnai užpildyta paraiška pateikta iki 2021 m. lapkričio 9 d. (imtinai).

Renginio organizatoriai dalyvauti virtualiame seminare skyrė 3 vietas dalyviams iš Lietuvos.

Kaip pateikti paraišką dalyvauti seminare:

Norėdami dalyvauti virtualiame seminare užpildykite trumpą formą sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Paraiškų teikimo terminas – 2021 m. lapkričio 9 d. (imtinai).

Virtualių seminarų atveju pasirašyti paraiškų nereikia. Užpildžius paraišką sistemoje atsisiųskite ją į savo kompiuterį, vėl įkelkite į sistemą ir pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka:

Visos gautos paraiškos bus vertinamos vadovaujantis tinkamumo ir kokybės kriterijais.

Paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo TBV tikslo pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų TBV tikslų, rezultatų, poveikio aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3. tarptautinio bendradarbiavimo veiklos efektyvi sklaida (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiškos turi būti įvertintos bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama tiems, kurie dar nėra dalyvavę Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos (TBV) seminaruose.

Viename Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminare gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas dalyvis iš tos pačios organizacijos.

Galutinį sprendimą dėl paraiškų vertinimo bei dalyvių delegavimo į tarptautinį seminarą priima Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisija.

Informavimas apie konkurso rezultatus:

Apie dalyvavimo seminare atrankos rezultatus informuosime 2021 m. lapkričio mėn. antroje pusėje.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų koordinatorę Akvilę Girdzijauskaitę e. paštu akvile.girdzijauskaite@smpf.lt arba tel. +370 658 77 668.

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.