Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis programą „Erasmus+“, kviečia dalyvauti seminare  „Lietuvos švietimo iššūkius spręskime su „Erasmus+“, skirtame visų švietimo sektorių partnerysčių projektų paraiškų teikėjams.

COVID-19 pandemija parodė, kad galimybė mokytis yra kaip niekad svarbi užtikrinant greitą ekonomikos atsigavimą ir kartu skatinant lygias galimybes visiems. Europos piliečiams reikia įgyti daugiau žinių, įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų sparčiai besikeičiančioje, vis judesnėje, daugiakultūriškesnėje ir labiau skaitmenizuotoje visuomenėje. Norint ateityje užtikrinti tvarų Europos ekonomikos augimą ir sanglaudą, labai svarbu ugdyti įgūdžius tokiose perspektyvinėse srityse kaip kova su klimato kaita, švari energija, dirbtinis intelektas, robotika, didžiųjų duomenų analizė. Programa „Erasmus+“, kuria skatinamos švietimo inovacijos ir padedama mažinti Europos žinių, įgūdžių ir gebėjimų spragas, gali labai prie to prisidėti.

Renginio metu norime paskatinti įvairias švietimo, mokymo bei verslo organizacijas bendradarbiauti ir rengti tarptautinius partnerysčių projektus, kurie spręstų aktualias švietimo problemas ir kurtų inovatyvius švietimui ir mokymui skirtus produktus.

Renginio metu planuojama aptarti šias temas:

  • „Erasmus+” galimybės ir pridėtinė vertė;
  • Skaitmeninių technologijų svarba įtraukiam švietimui;
  • Mažiau galimybių turinčių asmenų įtrauktis;
  • Ilgalaikės partnerystės ir rezultatų tvarumas;
  • Inovacijų švietime kūrimas „Erasmus+“ partnerysčių projektuose.

Laikas

  • 2022 m. vasario 2 d.
  • Pradžia – 14.00 val.
  • Trukmė – apie 2 val.

Forma

Renginys vyks nuotoliniu būdu „ZOOM“ platformoje.

Registracija

Kviečiame registruotis į renginį iki 2022 m. sausio 28 d. (penktadienio) 16.00 val. Registracijos forma ČIA.