2024 m. birželio 27–28 d. Belgrade, Serbijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“  seminaras „Go International“. Seminarą organizuoja Serbijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Foundation Tempus).

Pagrindinis šio seminaro tikslas – suteikti dalyviams galimybių vystyti tarptautinį bendradarbiavimą ir sužinoti daugiau apie projektų planavimą, rengimą bei vykdymą. Dalyvauti kviečiami atstovai iš organizacijų, kurios dar nėra vykdžiusios programos „Erasmus+“ projektų arba turi labai mažai patirties. Praktinių mokymų metu dalyviai turės progą pasikeisti projektų idėjomis, sužinoti daugiau apie „Erasmus+“ projektų planavimo bei jų vykdymo ypatumus, aptarti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą švietimo organizacijų plėtros bei pažangos tikslais. Tikimasi, kad seminare dalyviai gebės geriau įsivertinti savo organizacijų poreikius ir juos pritaikyti planuodami tarptautinius projektus, geriau susipažins su programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis, susipažins su kolegomis iš kitų Europos šalių ir galbūt ras partnerių bendram projektui bei įgaus motyvacijos pritaikyti įgytas žinias įgyvendindami organizacijos tarptautiškumo strategiją.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti atstovai iš bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo organizacijų, kurių atstovaujama organizacija yra programos „Erasmus+ organizacija naujokė.

Organizacija naujokė – organizacija, kuri per pastaruosius septynerius metus paramą pagal programą „Erasmus+“ yra gavusi ne daugiau kaip du kartus. Į šią kategoriją patenka ir pirmą kartą paraišką teikiantys pareiškėjai.

Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiam kvietimui.

  • Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
  • Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais.

Paraiškų pateikimo terminas 2024 m. gegužės 21 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
  2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
  3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
  4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Serbijoje ir atgal 2024 m. nuo birželio 26 iki 29 dienos. Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis. Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosOrganizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu, maitinimu ir kultūrine programa  nuo birželio 25 iki 28 dienos. Fondas skiria iki 348 EUR finansavimą dviejų papildomų nakvynių išlaidoms padengti.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. gegužės pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt  arba tel. +370 667 59 889.