2024 m. vasario 2122 d. Maltoje organizuojamas tarptautinis „Erasmus+“ kontaktinis seminaras „Small Scale Partnerships for stronger sustainable strategies in School Sector“. Seminarą organizuoja Maltos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Kontaktinio seminaro tikslas – suteikti dalyviams galimybę susiburti ir pasidalyti patirtimi, rasti partnerius būsimiems „Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių projektams ir patobulinti savo įgūdžius bei žinias planuojant tarptautinius bendradarbiavimo projektus bendrojo ugdymo srityje tvarumo tema.

Seminaro metu dalyviai turės progą:

 • aptarti konkrečias idėjas mažos apimties (KA210) projektams tvarumo tema; 
 • geriau suprasti „Erasmus+“ programos reikalavimus ir finansavimo sąlygas partnerysčių projektų paraiškoms; 
 • sustiprinti ir įgyti naujų kompetencijų, reikalingų efektyviam ir kokybiškam partnerysčių projektų valdymui; 
 • susirasti partnerių tarptautiniam bendradarbiavimui bei parengti projekto paraišką;
 • patobulinti ir sustiprinti tvarumo strategijų įgyvendinimą savo organizacijose.

Seminare kviečiami dalyvauti ir paraiškas teikti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir administracijos atstovai, kiti ugdymo organizavime dalyvaujantys specialistai, kurie norėtų teikti paraišką  „Erasmus+“ mažos apimties partnerysčių projektui tvarumo tema, bet dar neturi arba turi labai nedaug patirties ir norėtų jos įgyti tarptautiniame kontaktiniame seminare.

Renginys vyks anglų kalba.

Renginio aprašymas anglų kalba

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. lapkričio 28 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą;
 4. Pareiškėjas atitinka kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus.

Atrinktų dalyvių mokyklų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Maltoje ir atgal 2024 m. nuo vasario 20 iki 23 dienos.   Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.   95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos. Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosOrganizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu, maitinimu ir kultūrine programa  renginio dienomis. Fondas skiria iki 150 EUR finansavimą vienos papildomos nakvynės išlaidoms padengti.  

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta mokyklos vadovo bei seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);

 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);

 3. įgyvendintos Veiklos rezultatų sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų. Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Prioritetas teikiamas „Erasmus+“ organizacijoms naujokėms.

Organizacija naujokė – organizacija, kuri per pastaruosius septynerius metus paramą pagal šią ar ankstesnę programos „Erasmus+“ remiamą atitinkamos rūšies veiksmą yra gavusi ne daugiau kaip du kartus. Į šią kategoriją patenka ir pirmą kartą paraišką teikiantys pareiškėjai.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti seminare bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios nėra gavusios finansavimo dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje (TBV) per pastaruosius dvejus kalendorinius metus.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Galutinį sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59 889.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. gruodžio vidurio.