2024 m. gegužės 21–24 d. Paryžiuje, Prancūzijoje, organizuojamas pažintinis vizitas Art, crafts and heritage“. Vizitą organizuoja Prancūzijos nacionalinė„Erasmus+“agentūra.

Pažintinio vizito tikslas – mokytojams ir administraciniam personalui, dirbantiems meno, amatų ir paveldo studijų srityse, sudaryti galimybes susipažinti su tvaraus vystymosi, naujų technologijų, žinių perdavimo aktualijomis. Dalyviams bus organizuojami tiksliniai vizitai į įstaigas, kuriose mokiniai ir studentai mokomi meno, amatų ir paveldo dalykų bei profesijų. Didelis dėmesys bus skiriamas meno ir amatų profesijų populiarinimui jaunimo tarpe. Sritys, į kurias bus koncentruojamasi šiame pažintiniame vizite: baldai, tekstilė, interjero įrengimas, juvelyrika (auksakalystė).

Planuojami rezultatai:

Dalyviai įgys žinių apie naujas mokymo praktikas, jų plėtojimą ir tęstinumą. Darbo grupėse, plenarinių sesijų ir tikslinių vizitų metu dalyviai dalinsis savo patirtimi.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

  1. Paraiškas dalyvauti pažintiniame vizite kviečiami teikti mokytojai ir administracinis personalas, dirbantys meno, amatų ir paveldo srityse bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo organizacijose. Viena organizacija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
  2. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
  3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. kovo 29 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa pridedama

Renginio aprašymas anglų kalba

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
  2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
  3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
  4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Kelionės ir draudimo išlaidosSkaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Prancūzijoje ir atgal 2024 m. gegužės 21– 24 d.Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.
95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.
Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.
Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti.Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2.Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti pažintiniame vizite bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. balandžio mėn. vidurio.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69387.