2024 m. kovo 11–14 d. Bonoje, Vokietijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ pažintinis vizitas „Study Visit on Sustainability in Schools“. Jį organizuoja Vokietijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (vok. „Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich im Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz“).

Pažintinio vizito tikslas – sudaryti galimybes dalyviams keistis patirtimi įgyvendinant tvarumo idėjas mokyklose ir užmegzti kontaktus su potencialiais „Erasmus+“ projektų partneriais, pristatyti „eTwinning“ programą ir Europos mokyklų švietimo platformą (ESEP) kaip galimas bendradarbiavimo priemones.

Tvarumas turėtų būti kertinis principas, kuriuo grindžiami visi „Erasmus+“ projektai. Planuojant projektus turėtų būti siekiama aplinkai draugiško požiūrio, kuris paskatintų visus dalyvius įvertinti aplinkosaugos aspektus, pritaikyti alternatyvius, „žalesnius“ būdus įgyvendinant veiklas.

Pažintinio vizito programa skirta mokytojams arba mokyklų vadovams, kurie norėtų susipažinti su Vokietijos mokyklose taikoma praktika, įgyvendinant tvarumo idėjas. Vizito metu planuojama apsilankyti Bonos ir aplinkinėse mokyklose, kurios sėkmingai pasinaudojo „Erasmus+“ projektų teikiamomis galimybėmis tvarumo srityje.

Planuojami rezultatai:

  • mokytojų ar mokyklų vadovų naujos kompetencijos tvarumo idėjų įgyvendinimo mokyklose tema;
  • užmegzti nauji ryšiai su ES šalių partneriais, siekiant skatinti naujų projektų planavimą.

Renginys vyks anglų kalba.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

1. Paraiškas dalyvauti pažintiniame vizite kviečiami teikti bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių programas 10–19 metų amžiaus mokiniams, vadovai ir mokytojai, besidomintys tvarumo tema bei ieškantys institucinių partnerių „Erasmus+“ projektų, įskaitant „eTwinning“ programą, įgyvendinimui.

2. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi „Erasmus+“ programos Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 metais.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. gruodžio 18 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Renginio programa pridedama.

Renginio aprašymas anglų kalba.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

  1. Lietuvių kalba pilnai užpildyta ir pasirašyta paraiška pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino.
  2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros projektų administravimo sistemoje.
  3. Pareiškėjo renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
  4. Pareiškėjas atitinka kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Vokietijoje ir atgal 2024 m. kovo 11–14 d.  Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR.   95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  
Pragyvenimo išlaidosNetaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei apgyvendinimu, kultūrine programa seminaro dienomis.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje, užpildykite ir pateikite paraiškos formą projektų administravimo sistemoje https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei projektų administravimo sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būti pasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės kriterijais:

  1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
  2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
  3.  įgyvendintos veiklos rezultatų sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Esant panašiai paraiškų kokybei, pirmenybė dalyvauti pažintiniame vizite bus teikiama pareiškėjams iš organizacijų, kurios turi mažiau dalyvavimo „Erasmus+“ programoje patirties. Dalyvio organizacijos patirtis aprašoma teikiamoje paraiškoje ir dalyvis prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, paraiškai finansavimas skiriamas nebus.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Eglę Stučkienę el. paštu egle.stuckiene@smpf.lt arba tel. +370 658 69 387.  

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2023 m. gruodžio pabaigos.