2024 m. lapkričio 4–8 d. Reikjavike, Islandijoje, organizuojamas tarptautinis programos „Erasmus+“ renginys „18th International Tool Fair – Tech-tonic Motions in Learning“. Seminarą organizuoja Islandijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra.

Ši tarptautinė įrankių mugė (angl. „International Tool Fair“) yra jau tradicija tapęs renginys, skirtas taip vadinamai „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpuso“ bendruomenei – visų švietimo sričių organizacijoms  ir projektų vykdytojams iš Europos Sąjungos ir ne tik. Tai puiki galimybė projektų vykdytojams mokytis vieniems iš kitų, keistis patirtimi ir atrasti naujų metodų bei įrankių, kurie galėtų būti taikomi tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo procesų tobulinimui. 18 kartą organizuojamo renginio pagrindinė tema šiais metais – skaitmeninė transformacija.

Planuojama, kad renginio metu dalyviai turės progą:

 • Susipažinti su įvairiomis skaitmeninės transformacijos ugdyme temomis;
 • Dalyvaudami atvirose diskusijose, dirbtuvėse ir teminėse veiklose, atrasti įvairius ir galbūt naujus mokymo įrankius ir metodus;
 • Įsikvėpti ir pritaikyti naujas mokymo priemones savo organizacijose, kurios atlieptų mokinių ir darbuotojų profesinius poreikius bei praturtintų jau turimas patirtis;
 • Dalintis patirtimi ir aptarti su kolegomis, kaip efektyviau pritaikyti skaitmenines mokymo priemones ir metodus skirtingose švietimo srityse ir vietos kontekste;
 • Apmąstyti egzistuojančių skaitmeninių mokymo priemonių ir įrankių naudojimo praktiką bei kompetencijas bei su tuo susijusius atliktus mokslinius tyrimus.

Dalyviams iš Lietuvos organizatoriai skyrė 4 vietas.

Reikalavimai dalyviams (tikslinės grupės kriterijai):

 1. Paraiškas dalyvauti seminare kviečiami teikti bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai. Viena institucija gali pateikti tik vieną paraišką šiame kvietime.
 2. Pareiškėjo  renginio užsienio kalbos žinių lygis ne žemesnis nei B1 pagal „Europass“ kalbų pasą.
 3. Pareiškėjo organizacija nėra gavusi programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos dotacijos 2023 ir 2024 metais (neįskaitant dalyvavimo Lietuvoje vykusiuose TBV renginiuose).

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. birželio 7 d. 12:00 val. Lietuvos laiku.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu projektų administravimo sistemoje: https://sistema.smpf.lt.

Dalyvavimo seminare tinkamumo kriterijai:

 1. Paraiška pilnai užpildyta lietuvių kalba ir pateikta iki nurodyto paraiškų pateikimo termino;
 2. Paraiška pateikta iš asmeninės paraišką teikiančio dalyvio paskyros;
 3. Pareiškėjas atitinka šiame kvietime nurodytų konkurso sąlygų tikslinės grupės kriterijus;
 4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo ir jo atstovaujamos organizacijos vadovo.

Dalyvavimo renginyje finansavimas:

Finansavimo informacija
Kelionės ir draudimo išlaidos  Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos Lietuvoje iki seminaro vietos Islandijoje ir atgal 2024 m. lapkričio mėnesį nuo 3 iki 9 dienos. Dalyvių kelionės ir kelionės draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 700 EUR. Rekomenduojama įsigyti kelionės draudimą, kuris padengtų skrydžių atšaukimo rizikas.  95 proc. visų patirtų išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.   Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.   Atsiskaitymas pagal realias išlaidas.
Pragyvenimo išlaidosOrganizatoriai pasirūpins dalyvių apgyvendinimu, maitinimu ir kultūrine programa nuo lapkričio 4 iki 8 d. Fondas skiria iki 480 EUR finansavimą dviejų papildomų nakvynių išlaidoms padengti.

Kaip pateikti paraišką

1. Norėdami dalyvauti „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos finansuojamame seminare, užpildykite ir pateikite paraiškos formą https://sistema.smpf.lt/ (prašome pasirinkti projektą TBV). Jei sistema naudositės pirmą kartą, prieš pildant paraišką reikės užsiregistruoti. Vertinamos bus tik paraiškos, pateiktos iš paraišką pildančio dalyvio asmeninės paskyros.

2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama paraiška turi būtipasirašyta institucijos vadovo bei paraišką teikiančio seminaro dalyvio parašais. Pasirašytą skenuotą paraiškos deklaraciją įkelkite į sistemą, pateikite.

Paraiškų vertinimo ir dalyvių atrankos tvarka

Visų tinkamumo kriterijus atitikusių paraiškų kokybė bus vertinama vadovaujantis toliau nurodytais kokybės  kriterijais:

 1. organizacijos dalyvavimo veikloje tikslo ir motyvacijos pagrįstumas (0–40 balų);
 2. planuojamų dalyvavimo tikslų, rezultatų bei naudos organizacijai aiškumas bei pagrįstumas (0–40 balų);
 3.  įgyvendintos veiklos rezultatų  sklaidos planas (0–20 balų).

Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 100 balų.

Kad būtų svarstoma galimybė dalyvauti seminare, paraiška turi būti įvertinta bent 60 balų.

Iš vienos institucijos seminare gali dalyvauti tik vienas atstovas.

Sprendimą dėl dotacijų dalyvauti Tarptautinėje bendradarbiavimo veikloje skyrimo, remdamasis Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos paraiškų atrankos komisijos siūlymu, priima Švietimo mainų paramos fondo direktorius.

Atrinktų dalyvių institucijų ar organizacijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu.

Informavimas apie konkursą ir rezultatus

Apie dalyvavimo renginyje atrankos rezultatus informuosime iki 2024 m. birželio pabaigos.

Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į projektų vadovę Mildą Beišytę el. paštu milda.beisyte@smpf.lt arba tel. +370 667 59 889.